Kultūros naujienos
Įėjimas į biblioteką
 JÅ«sų IP adresas:
34.239.173.144
 Vardas:
 Slaptažodis:

Priėjimo taisyklės
Registracija
Užmiršote slaptažodį?
Interfeisas
Kontaktai
 El. paÅ¡tas:
info@elibrary.lt
 Telefonas:
+370 5 248-1536
 Mobilus:
+370 699 16184
 PaÅ¡to adresas:
Zietelos g. 3, korpusas A
03160, Vilnius
 Serverių adresai:
http://elibrary.lt
http://e-library.lt
http://ebiblioteka.lt
http://e-biblioteka.lt
 Administratorius:
editor@elibrary.lt
Autorinės teisės
Skaitikliai
 CQ Counter:


   ISSN 2538-8940 El. paÅ¡tas: info@elibrary.lt     Tel.: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

ELSEVIER SCIENCE
RESURSO APRAÅ YMAS

Visų mokslo sričių pilnatekstės leidyklos ELSEVIER SCIENCE elektroninės žurnalų versijos (iš viso net 467 pavadinimų). Žurnalai leidžiami su Elsevier, Pergamon ir North-Holland ženklais. Sukaupti leidimai nuo 1995 metų.


PRIĖJIMO SĄLYGOS

Pilni elektroninių žurnalo versijų tekstai prieinami organizacijoms, kurios yra Rusijos fundamentinių tyrimų fondo sukurto Mokslinių bibliotekų konsorciumo narės.


IÅ TRAUKOS IÅ  LICENCINIO SUSITARIMO

Priėjimas prie leidyklos ELSEVIER žurnalų galimas pagal licencinį susitarimą, kurį 1998m. liepos mėn. 10d. pasirašė Rusijos fundamentinių tyrimų fondas (RFTF), Olandijos kompanija Elsevier Science B.V., Vokietijos kompanija Lange und Springer ir Rusijos kompanija Akademintorg. Čia pateikiamos ištraukos iš šio susitarimo, kur aprašomos priėjimo sąlygos bei vartotojų kategorijos, kurioms leidžiama naudotis šia medžiaga.

1 SKIRSNIS. LEIDINIŲ ELEKTRONINIŲ VERSIJŲ LICENCIJA. .

1.1. Licencinis susitarimas. Elsevier perduoda Užsakovui ir jo Registruotiems vartotojams (nurodytiems apačioje) teises ir licencijas:

  • žurnalams Elsevier (Publikacijos), kuriuos Užsakovas Å¡iuo metu yra užsisakęs ar kuriuos gali užsisakyti (elektroniniu ar spausdintu formatu), įskaitant ir elektronines versijas (Licencijuotą medžiagą), patalpintą informacinėje sistemoje (Tinkle), kaip nurodyta Priede I.I; ir
  • leidžia Registruotiems vartotojams naudotis paieÅ¡kos sistema, pavaizduoti tai ekrane ir peržiÅ«rėti Licencijuotą medžiagą Tinkle;
  • leidžia Registruotiems vartotojams spausdinti arba iÅ¡saugoti leidžiamus kiekius Licencijuotos medžiagos, tačiau tai negali bÅ«ti naudojama žurnalų leidybos tikslams; ir
  • leidžia Registruotiems vartotojams uždrausto priėjimo procedÅ«rų, kurias nustato Užsakovas, pagalba gauti priėjimą prie Licencijuotos medžiagos .

1.2. Registruoti vartotojai. Pagal šį susitarimą Registruotais vartotojais yra šios kategorijos Licencijuotos medžiagos Tinkle naudotojų:

Akademinės įstaigos: Profesoriai bei dėstytojai, įskaitant tuos, kurie dėsto laikinai ar yra kviečiami pagal akademinių mainų programas jų paskyrimo laikui.; studentai ir absolventai; akademiniai darbuotojai, įskaitant ir laikinus (su sąlyga, kad jie yra susipažinę ir yra pasiryžę laikytis šio susitarimo sąlygų).
Valstybinės įstaigos ir organizacijos: Nuolatiniai moksliniai darbuotojai, aptarnaujantis personalas ir laikini darbuotojai (su sąlyga, kad jie yra susipažinę ir yra pasiryžę laikytis šio Susitarimo sąlygų).

1.3. Priėjimas bibliotekoms. Vartotojai, suteikiantys viešą priėjimą prie savo bibliotekos fondų, taip pat gali suteikti galimybę naudotis Licencijuota medžiaga ir ją kopijuoti (su apribojimais, kurie nurodyti aukščiau) nekomerciniam naudojimui moksliniais ir šviečiamaisiais tikslais. Priėjimas prie Licencijuotos medžiagos įgyvendinamas per darbo vietas, esančias bibliotekoje. Kitokios formos viešas priėjimas pire Licencijuotos medžiagos yra uždraustas.

1.4. Kursai, paskaitos. Licencijuotos medžiagos atskiras kopijas (spausdintas ar skaitmenines) Užsakovas gali įtraukti į įvairius rinkinius (paskaitų ciklus) spausdintu ar skaitmeniniu formatu parduodant ar kitaip platinant Registruotiems vartotojams naudojimui mokymosi proceso metu. Medžiagos, naudojamos semestro metu internetinio mokymo kursuose, kopijas Užsakovas turi panaikinti semestro pabaigoje.

1.5. Naudojimo apribojimai, bibliotekų bendradarbiavimas. Išskyrus atvejus, minimus 1.4 punkte, Licencijuota medžiaga tiesiogiai ar netiesiogiai negali buti naudojama:

  • leidybai;
  • platinimui, perpardavimui ar sublicencijavimui bet kokiais tikslais, įskaitant ir naudojimąsi teikiant mokamas paslaugas;
  • sistematiniam teikimui ar platinimui bet kokiame formate bet kokiems vartotojams, iÅ¡skyrus Registruotus;
  • mainų tarp bibliotekų tinklo sukÅ«rimui.

1.6. Pakeitimai; Pastebėjimai. Nei Užsakovas, nei Registruoti vartotojai negali keisti, perdaryti, performuoti, versti ar kurti antrinius produktus Licencijuotos medžiagos pagrindu, ir atvirkščiai, naudoti šią medžiagą tais atvejais, kai pažeidžiamos autorinės teisės ar kitos nuosavybės teisės. Pranešimai apie autorines teises, kiti pastebėjimai apie Elsevier Licencijuotoje medžiagoje, negali būti pašalinti, paslėpti ar modifikuoti.