Kultūros naujienos
Įėjimas į biblioteką
 JÅ«sų IP adresas:
34.239.173.144
 Vardas:
 Slaptažodis:

Priėjimo taisyklės
Registracija
Užmiršote slaptažodį?
Interfeisas
Kontaktai
 El. paÅ¡tas:
info@elibrary.lt
 Telefonas:
+370 5 248-1536
 Mobilus:
+370 699 16184
 PaÅ¡to adresas:
Zietelos g. 3, korpusas A
03160, Vilnius
 Serverių adresai:
http://elibrary.lt
http://e-library.lt
http://ebiblioteka.lt
http://e-biblioteka.lt
 Administratorius:
editor@elibrary.lt
Autorinės teisės
Skaitikliai
 CQ Counter:


   ISSN 2538-8940 El. paÅ¡tas: info@elibrary.lt     Tel.: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

SPRINGER
RESURSO APRAÅ YMAS

Pilnatekstės elektroninės leidyklos SPRINGER mokslinių žurnalų versijos (iš viso 470 pavadinimų). Žurnalai leidžiami su Springer New York, Springer Berlin Heidelberg, Springer Italia, Springer Wien New York, Birkhauser Publishing, Springer London, Physica, Springer Tokyo, Steinkopff, Urban & Vogel ženklais. Sukaupti leidimai nuo 1998 metų.

PRIĖJIMO SĄLYGOS

Pilni žurnalų tekstai pasiekiami visoms Rusijos akademinėms (nekomercinėms) institucijoms, užsiregistravusioms serveryje.


IÅ TRAUKOS IÅ  LICENCINIO SUSITARIMO

Leidyklos SPRINGER žurnalai prieinami tik Rusijos fundamentinių tyrimų fondo (RFTF) ir kompanijos Spinger-Verlag Susitarimo pagrindu.
Pateikiame keletą ištraukų iš šio Susitarimo, kuriame aprašytos naudojimosi sąlygos ir vartotojų, galinčių naudotis šia medžiaga, kategorijos.

1 SKYRIUS. ELEKTRONINIŲ LEIDINIŲ VERSIJŲ LICENCIJAVIMAS.

1.2Licencija. Leidėjas perduoda Užsakovui ir jo Registruotiems vartotojams teises ir licenciją naudoti Licencijuotą medžiagą organizacijos elektroninėje erdvėje; leidžia Registruotiems vartotojams vykdyti paiešką bei peržiūrėti Licencijuotą medžiagą ekrane ar Tinkle; leidžia Registruotiems vartotojams tam tikrais kiekiais atsispausdinti ar kopijuoti Licencijuotos medžiagos paieškos rezultatus tačiau tik Susitarime nurodytiems tikslams. Visi atspausdinti ar nukopijuoti straipsniai gali būti naudojami tik moksliniais tiriamaisiais ir šviečiamasiais tikslais, išskyrus kitus, numatytus Susitarime. Leidžiamas ir riboto kiekio nesistematinis Licencijuotos medžiagos naudojimas, kurią moksliniais-tiriamaisiais ir šviečiamaisiais tikslais gali naudoti Registruoti vartotojai kartu su neregistruotais vartotojais, išskyrus perdavimo atvejus. Be to, leidžiama Registruotiems vartotojams uždrausto priėjimo procedūrų, kurias nustato Užsakovas, pagalba gauti priėjimą prie Licencijuotos medžiagos .
1.3Kursai, paskaitos. Licencijuotos medžiagos atskiras kopijas (spausdintas ar skaitmenines) Užsakovas gali įtraukti į įvairius rinkinius (paskaitų ciklus) spausdintu ar skaitmeniniu formatu parduodant ar kitaip platinant Registruotiems vartotojams naudojimui mokymosi proceso metu.
1.4Naudojimo apribojimai, bibliotekų bendradarbiavimas. Išskyrus atvejus, minimus 1.3. punkte, Licencijuota medžiaga tiesiogiai ar netiesiogiai negali buti naudojama:
  1. tiesioginiam ar netiesioginiam atkūrimui komerciniais ir nekomerciniais tikslais, taip pat teikiant mokamas ar nemokamas paslaugas;
  2. platinimui, perpardavimui ar sublicencijavimui bet kokiais tikslais, įskaitant ir naudojimąsi teikiant mokamas paslaugas;
  3. sistematiniam teikimui ar platinimui bet kokiame formate bet kokiems vartotojams, išskyrus Registruotus.
1.5Pakeitimai; Pastebėjimai. Nei Užsakovas, nei Registruoti vartotojai negali keisti, perdaryti, performuoti, versti ar kurti antrinius produktus Licencijuotos medžiagos pagrindu, ir atvirkščiai, naudoti šią medžiagą tais atvejais, kai pažeidžiamos autorinės teisės ar kitos nuosavybės teisės. Pranešimai apie autorines teises, kiti pastebėjimai apie Elsevier Licencijuotoje medžiagoje, negali būti pašalinti, paslėpti ar modifikuoti.Užsakovas turi išsiųsti Registruotiems vartotojams atitinkamus pranešimus ir pasitelkti visas įmanomas priemones tam, kad autorinių teisių apsauga būtų užtikrinta. Būtina pranešti vartotojams apie šio Susitarimo nuostatas, draudžiančias atkurti, panaudoti ar perduoti Licencijuotą medžiagą. Pažeidus šio Susitarimo nuostatas ar autorines teises, Leidėjas ir Užsakovas įsipareigoja nedelsiant nutraukti priėjimą prie Licencijuotos medžiagos pažeidusiems nuostatas Registruotiems vartotojams. Be to, turi būti numatyti ir kiti apribojimai gaunant Licencijuotą medžiagą, ją spausdinant bei kopijuojant.