Kultūros naujienos
Įėjimas į biblioteką
 JÅ«sų IP adresas:
34.239.173.144
 Vardas:
 Slaptažodis:

Priėjimo taisyklės
Registracija
Užmiršote slaptažodį?
Interfeisas
Kontaktai
 El. paÅ¡tas:
info@elibrary.lt
 Telefonas:
+370 5 248-1536
 Mobilus:
+370 699 16184
 PaÅ¡to adresas:
Zietelos g. 3, korpusas A
03160, Vilnius
 Serverių adresai:
http://elibrary.lt
http://e-library.lt
http://ebiblioteka.lt
http://e-biblioteka.lt
 Administratorius:
editor@elibrary.lt
Autorinės teisės
Skaitikliai
 CQ Counter:


   ISSN 2538-8940 El. paÅ¡tas: info@elibrary.lt     Tel.: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

BLACKWELL
RESURSO APRAÅ YMAS

Pilnatekstės elektroninės leidyklos BLACKWELL mokslinių žurnalų versijos (iš viso 649 pavadinimų). Žurnalai leidžiami su Blackwell Science, Munksgaard International Publishers, Blackwell Wissenschafts-Verlag, Blackwell Science Asia, Blackwell Publishers ženklais. Sukaupti leidimai nuo 1998 metų.


PRIĖJIMO SĄLYGOS

Pilni žuranlų tekstai pasiekiami visoms Rusijos akademinėms (nekomercinėms) institucijoms, užsiregistravusioms serveryje.


IÅ TRAUKOS IÅ  LICENCINIO SUSITARIMO

Priėjimas prie leidyklos Blackwell žurnalų galimas pagal Licencinį susitarimą, kurį pasirašė Rusijos fundamentinių tyrimų fondas (RFTF) ir Blackwell Science ? Blackwell Publishers leidykla.
Čia pateikiamos ištraukos iš šio Susitarimo, kur aprašomos priėjimo sąlygos bei vartotojų kategorijos, kurioms leidžiama naudotis šia medžiaga.

1. TERMINŲ NUSTATYMAS
1.1. Registruoti vartotojai
Užsakovo darbuotojai (dirbantys pagal ilgalaikes ar trumpalaikes sutartis, kviečiami darbuotojai) ir studentai, kuriems suteikiama teisė naudotis Užsakovo įranga, Tinklu, darbo vietomis, skaityklomis, gyvenamąja vieta ir kuriems suteikiamas Užsakovo slaptažodis ar kitas atpažinimo būdas.
1.8. Neregistruoti vartotojai
Neregistruoti vartotojai yra tie, kurie užregistruoti kaip leidžiami bibliotekos ar Užsakovo informacinės tarnybos vartotojai, kuriems leidžiama naudotis Tinklu iš bibliotekos kompiuterių terminalų.

2. SUSITARIMAS
2.1. Leidėjas, pagal šio Susitarimo nuostatas, Užsakovui perduoda neišskirtines ir neleidžiančias jų perduoti kitam asmeniui teises, užtikrinančias Registruotiems ir Neregistruotiems vartotojams priėjimą prie Licencijuotos medžiagos moksliniais-tiriamaisiais, šviečiamaisiais ir asmeniniais tikslais.

3. REGISTRUOTAS NAUDOJIMAS
3.1. Užsakovui leidžiama:
3.1.1 Sukurti reikiamą kiekį Licencijuotos medžiagos kopijų;
3.1.2 Vykdant visus šio Susitarimo reikalavimus, sukurti laikinas vietines elektronines visos ar dalies Licencijuotos medžiagos kopijas, jei tai būtina efektyvesniam Registruotų ir Neregistruotų vartotojų aptarnavimui. Tokių kopijų dubliavimas neleidžiamas.
3.1.3 Užtikrinti Registruotiems vartotojams priėjimą prie Licencijuotos medžiagos per Užsakovo serverį ar kitus jam priklausančius serverius.
3.1.4 Užtkrinti Neregistruotiems vartotojams priėjimą prie LIcencijuotos medžiagos per kompiuterių terminalus, kurie yra bibliotekose ar kituose Užsakovui priklausančiuose serveriuose.
3.1.5 Užtikrinti vienetinį atskirų straipsnių kopijavimą spausdintine ar elektronine versija, užsakius Registruotiems vartotojams.
3.1.6 Neregistruotiems kitų bibliotekų vartotojams užtikrinti galimybę spausdintine forma kopijuoti atskirų dokumentų elektroninius originalus moksliniais ir asmeniniais tikslais.Tai įgyvendinama medžiagą siunčiant paštu, faksu ar apsaugotais elektroniniais kanalais, naudojant Ariel ar jo analogus, kuriuose elektroniniai failai nedelsiant išnyksta vos tik juos atspausdinus.
3.1.7 Pavaizduoti ekrane, perrašyti ar spausdinti Licencijuotą medžiagą vidiniam marketingui, bandymams ar Registruotų vartotojų apmokymams.
3.2. Registruotiems ir Neregistruotiems vartotojams leidžiama (atsižvelgiant į 4 skyriaus nuostatas):
3.2.1 Vykdyti paiešką, peržiūrėti, išrinkti ir pavaizduoti ekrane Licencijuotą medžiagą;
3.2.2 Išsaugoti elektronine forma Licencijuotą medžiagą asmeniniam naudojimui;
3.2.3 Spausdinti vienetines Licencijuotos medžiagos dalies kopijas;
3.2.4 Platinti vienetines Licencijuotos medžiagos dalies kopijas elektronine ar spausdintine forma kitiems Registruotiems vartotojams.
3.3. Iš Licencijuotos medžiagos fragmentų kurti rinkinius ir paskaitų kursus Registruotiems vartotojams. Kuriamuose dokumentuose turi būti nuorodos apie naudojamus šaltinius, fragmento pavadinimas ir autorius, darbo pavadinimas ir autorius, leidėjas. Tokių dokumentų kopijas Užsakovas turi panaikinti jų naudojimo lakui pasibaigus. Esant būtinybei paskaitų kursai Registruotiems vartotojams gali būti teikiami ir kitomis formomis, pavyzdžiui, audio- ar Brailio rašto sistema.

4. DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS
4.1. Nei Užsakovas, nei Registruoti ar Neregistruoti vartotojai negali keisti ar pašalinti autorių vardus, pranešimus apie autorines teises, kitas pastabas, esančias Licencijuotoje medžiagoje.
4.2. Nei Užsakovas, nei Registruoti ar Neregistruoti vartotojai negali dideliais kiekiais sistematiškai kopijuoti Licencijuotos medžiagos Neregistruotiems vartotojams kitais tikslais, išskyrus tuos, kurie nurodyti 3.3. punkte.
4.3. Nei Užsakovui, nei Registruotiems ar Neregistruotiems vartotojams neleidžiama perduoti Licencijuotos medžiagos elektroninių kopijų kitų bibliotekų skaitytojams.
4.4. Nei Užsakovas, nei Registruoti ar neregistruoti vartotojai be raštiško Užsakovo sutikimo negali perduoti Licencijuotos medžiagos fragmentų elektroniniais kanalais, įskaitant Internet ir World Wide Web, išskyrus apsaugotus Užsakovo tinklus.
4.5. Raštiškas Užsakovo sutikimas taip pat išduodamas:
4.5.1 Naudojant pilną ar dalį Licencijuotos medžiagos komerciniais tikslais.
4.5.2 Sistematiškai suteikiant galimybę naudotis Licencijuota medžiaga visiems, išskyrus Registruotus vartotojus.
4.5.3 Publikuojant, platinant Licencijuotą medžiagą ir suteikiant priėjimo galimybę prie jos, taip pat darbams Licencijuotos medžiagos pagrindu ir darbams, jungiantiems ją su kita medžiaga, neaptarta šiame Susitarime.
4.5.4 Keičiant, sutrumpinant ir performuojant Licencijuotą medžiagą, išskyrus jos nustatymą pagal kompiuterį ir kitą keitimą, numatytą šiame Susitarime.

5. ĮSIPAREIGOJIMAS
5.5. Užsakovas privalo:
5.5.1 Informuoti Registruotus ir Neregistruotus vartotojus apie būtinybę užtikrinti Licencijuotos medžiagos intelektualinės nuosavybės teises ir apie sankcijas, kurios numatomos, jas pažeidus.
5.5.2 Užkirsti kelią šio Susitarimo pažeidimams, kuriuos gali įvykdyti Registruoti ar Neregistruoti vartotojai; užtikrinti monitoringą ir nedelsiant pranešti apie visus nesankcionuoto priėjimo bandymus ir kitus pažeidimus bei imtis visų įmanomų priemonių jų prevencijai.
5.5.3 Suteikti slaptažodį bei kitą priėjimo informaciją tik Registruotiems vartotojams ir užkirsti kelią šios informacijos nutekėjimui tretiesiems asmenims.
5.5.4 Saugoti visą nuolat atnaujinamą informaciją apie Registruotus vartotojus ir jų priėjimo galimybę, ir, pagal šalių susitarimą, periodiškai informuoti Leidėją apie papildymus, pašalinimus ir pakitimus šiuose duomenyse.
5.5.5 Suteikti priėjimą Neregistruotiems vartotojams tik iš kompiuterių terminalų, kurie yra bibliotekų įrangoje.
5.5.6 Užtikrinti priėjimą prie Licencijuotos medžiagos tik Registruotiems ir Neregistruotiems vartotojams ir periodiškai informauoti Leidėją apie Registruotų vartotojų pasikeitimus.
5.8. Kiekviena iš šalių turi imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų užtikrinta intelektualinės nuosavybės neliečiamybė, inofrmacijos konfidencialumas ir priešingos šalies nuosavybės teisės.