Kultūros naujienos
Įėjimas į biblioteką
 JÅ«sų IP adresas:
3.233.219.103
 Vardas:
 Slaptažodis:

Priėjimo taisyklės
Registracija
Užmiršote slaptažodį?
Interfeisas
Kontaktai
 El. paÅ¡tas:
info@elibrary.lt
 Telefonas:
+370 5 248-1536
 Mobilus:
+370 699 16184
 PaÅ¡to adresas:
Zietelos g. 3, korpusas A
03160, Vilnius
 Serverių adresai:
http://elibrary.lt
http://e-library.lt
http://ebiblioteka.lt
http://e-biblioteka.lt
 Administratorius:
editor@elibrary.lt
Autorinės teisės
Skaitikliai
 CQ Counter:


   ISSN 2538-8940 El. paÅ¡tas: info@elibrary.lt     Tel.: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

LICENCINIS SUSITARIMAS ORGANIZACIJOMS

Šį Licencinį Susitarimą pasirašo Mokslinės elektroninės bibliotekos eLIBRARY.LT Tinklapio projekto koordinatorius VšĮ "Baltijos visuomeninis informacinių technologijų ir švietimo centras" (toliau - Operatorius) ir kolektyvinis saito naudotojas_____________________________________ (toliau - Organizacija), ir nustato bendras informacinių resursų, kuriuos suteikia Tinklapis (toliau - Licencijuota medžiaga), naudojimo taisykles ir paslaugas vartotojams, dirbantiems Organizacijos kompiuteriais (toliau - Vartotojai).
Licencijuota medžiaga (elektroninės knygų ir žurnalų versijos, duomenų bazės, programinis aptarnavimas ir kiti informaciniai resursai), individualizacijos priemonės, tame tarpe ir firminiai pavadinimai, prekės ženklai ir trečiųjų asmenų aptarnavimo ženklai, patalpinti tinklapyje, yra autorinių ir patentinių teisių objektai ir yra saugomi remiantis tarptautinėmis konvencijomis ir Lietuvos įstatymų. Autoriai ir/ar išimtinių nuosavybės teisių turėtojai išsaugo savo išimtines teises, suteikiant leidimą naudotis šiais objektais bet kuria forma ar bet kuriuo būdu.
Organizacijos, turinčios priėjimą prie Licencijuotos medžiagos, patalpintos Tinklapyje, sudėtis nustatoma atitinkamais licenciniais susitarimais tarp Licencijuotos medžiagos savininkų ir šalies, kuri finansuoja licencijos įsigyjimą. Organizacijos vartotojai, turintys priėjimo prie Licencijuotos medžiagos teisę ir dirbantys Organizacijos kompiuteriu, gali vykdyti paiešką, peržiūrėti ir perrašyti Licencijuotą medžiagą Internetu (tuo pačiu ir elektroniniu paštu), asmeniniam naudojimui spausdinti ar išsaugoti Licencijuotos medžiagos kopijas (įskaitant ir referatus ir pilnus straipsnių tekstus) kietajame kompiuterio diske ar kituose informacijos laikmenyse.
Visiems kitiems Tinklapio lankytojams (tame tarpe iš Organizacijų, turinčių priėjimo prie Licencijuotos medžiagos teisę, bet dirbantiems ne Organizacijos kompiuteriu) leidžiama peržiūrėti žurnalų turinius, bibliografinius aprašymus (išskyrus referatus ir pilnus straipsnių tekstus), taip pat naudotis paieškos galimybėmis, kurias suteikia Tinklapis (įskaitant ir pilnų tekstų paiešką).
Organizacijos Vartotojų priėjimas prie Licencijuotos medžiagos, patalpintos Tinklapyje, leidžiamas tik iš kompiuterių, esančių šioje Organizcijoje. Tai kontroliuojama per kompiuterių IP adresus. Už Organizacijos IP adresų patikimumą bei aktualumą yra atsakingas organizacijos Atstovas. IP adresų, kuriais gali pasinaudoti ir kitos organizacijos, nurodymas nėra leidžiamas. Jei IP adresas negali būti panaudotas Organizacijai atpažinti, turi būti nustatytas papildomas slaptažodis (Organizacijos kodas).
Tinklapio Operatorius registracijos proceso metu turi teisę pateikti klausimus, liečiančius Organizacijos identifikacinę informaciją. Už šios informacijos aptikimumą ir aktualumą yra atsakingas organizacijos Atstovas. Ši informacija, įskaitant ir Organizacijos Atstovo kontaktinius duomenis, yra vieša ir gali būti publikuojama Tinklapyje. Informacija apie mokslinę Organizacijos specializaciją, finansinė ir statistinė informacija neskelbiama viešai ir gali būti pasiekiama tik Organizacijos Atstovui.
Priėjimas prie informacijos, kuri yra laisvo naudojimo, leidžiamas iš bet kurio kompiuterio, prijungto prie Interneto, jei Licencijuotos medžiagos savininkas Licenciniuose susitarimuose nenurodo kitaip. Tačiau gaunant priėjimą prie laisvai prieinamos informacijos, būtina asmeniškai užsiregistruoti, kadangi tik tokiu būdu galima identifikuoti Vartotoją, kai jis lankosi Tinklapyje. Informacija, užklausiama asmeninės Vartotojo reigistracijos metu, negali būti pripažinti vieša. Iš dalies, Operatorius garantuoja, jog registracijos duomenys ar kita identifikacinė informacija apie Vartotoją nebus panaudota reklamos siuntimo tikslais, pačiam Vartotojui nesutikus. Be to, be Vartotojo sutikimo duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims.
Licencijuota medžiaga, patalpinta Tinklapyje, negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai panaudota: atkūrimui bei sistematiniam ir didelio tiražo kopijavimui (iš dalies draudžiamas pilnų žurnalų leidimų kopijavimas); publikavimui žiniasklaidoje bei patalpinimui Internete; antriniam platinimui, antriniam pardavimui ir sublicencijavimui bet kokia forma bet kokiam asmeniui, nesančiam Organizacijos Vartotoju. Vartotojams neleidžiama keisti, adaptuoti, transformuoti, versti ar kurti antrinius produktus Licencijuotos medžiagos pagrindu, ar naudoti Licencijuotą medžiagą tokiu būdu, kuriuo gali būti pažeidžiamos autorinės ar kitos nuosavybės teisės, negavus raštiško Licencijuotos medžiagos savininko sutikimo. Autorinių teisių ženklas ©, užregistruoti prekiniai ženklai ™, saugomi ženklai ®, taip pat išskirtines teises apibrėžiančios nuorodos, esančios Licencijuotoje medžiagoje, negali būti pašalinti, užtemdyti ar pakeisti.
Šio Licencinio susitarimo nuostatų pažeidimo iš Organizacijos ar jos Vartotojų pusės, Operatorius turi teisę laikinai blokuoti Organizacijos (visų ar dalies jos Vartotojų) priėjimą prie Licencijuotos medžiagos. Pažeidus autorines teises, Operatorius turi teisę vienpusiškai nutraukti Licencinio susitarimo galiojimą.
Operatorius neatsako už Licencijuotos medžiagos, patalpintos Tinklapyje, turinį, patikimumą ir pilnumą. Operatorius taip pat neatsako už įvairias rizikos galimybes, susijusias su informacijos, perduodamos Internetu, saugumu ir konfidencialumu (įskaitant ir informacijos perėmimą, nesankcionuotą priėjimą, įsilaužimus, nepageidaujamos medžiagos gavimą ar sujungimo su Tinklapiu negalimumu).
Licenciniai susitarimai tarp Licencijuotos medžiagos savininkų ir šalies, finansuojančios licencijos įsigyjimą, kiekvienu atskiru atveju gali būti papildyti įvairiomis naujomis sąlygomis ir teiginiais, nepaminėtais esamame Licenciniame susitarime. Licencijuotos medžiagos, prieinamos Organizacijoms, sąrašo formavimo procese su juo gali susipažinti Organizacijos Atstovas. Licencijuotą medžiagos įtraukimas į Organizacijos užsakymų sąrašą automatiškai reiškia, jog Organizacija sutinka su papildomomis sąlygomis ir teiginiais, kuriuos būtinai įgyvendins.
Šis Licencinis susitarimas yra sutartis ir gali būti sudaryta tik sutinkant su visomis nurodytomis sąlygomis. Licencinis susitarimas įsigalioja tada, kai Operatorius gauna spausdintą susitarimo kopiją su Organizacijos vadovo parašu ir Organizacijos antspaudu. Operatorius pasilieka sau teisę įtraukti į susitarimą papildomas sąlygas, prieš tai neįspėjus Organizacijos. Tokiu atveju anksčiau pasirašytas Licencinis susitarimas galioja dar vieną mėnesį po jo išplatinimo naujojoje Tinklapio versijoje, po ko turi būti atspausdintas ir pasirašytas naujas Licencinis susitarimas. Organizacijos atstovas turi operatyviai elektroniniu paštu pranešti apie Licencinio susitarimo pasiketimus ir/ar papildymus.
Pasirašydamas šį Licencinį susitarimą, Organizacjos vadovas kartu patvirtina, jog jis sutinka su visomis Tinklapio naudojimosi taisyklėmis ir atsako už jų įgyvendinimą. Organizacijos vadovas taip pat patvirtina, kad organizacijos Atstovas ____________________________________ turi teisę atstovauti Organizaciją visais klausimais, susijusiais su Organizacijos Vartotojų priėjimu prie Licencijuotos medžiagos, patalpintos Tinklapyje.