Kultūros naujienos
Įėjimas į biblioteką
 JÅ«sų IP adresas:
3.233.219.103
 Vardas:
 Slaptažodis:

Priėjimo taisyklės
Registracija
Užmiršote slaptažodį?
Interfeisas
Kontaktai
 El. paÅ¡tas:
info@elibrary.lt
 Telefonas:
+370 5 248-1536
 Mobilus:
+370 699 16184
 PaÅ¡to adresas:
Zietelos g. 3, korpusas A
03160, Vilnius
 Serverių adresai:
http://elibrary.lt
http://e-library.lt
http://ebiblioteka.lt
http://e-biblioteka.lt
 Administratorius:
editor@elibrary.lt
Autorinės teisės
Skaitikliai
 CQ Counter:
e-LIBRARY

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija

APIE LIETUVOS VERSLO DARBDAVIŲ KONFEDERACIJĄ

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija /LVDK/ – tai didžiausia smulkų ir vidutinį verslą atstovaujanti organizacija Lietuvoje, jungianti daugiau nei 2000 įmonių ir 49 teritorines ir šakines asociacijas visuose šalies regionuose. Lietuvos verslo darbdavių konfederacija įsteigta 1999 m., susijungus Nacionalinei verslininkų konfederacijai ir Lietuvos verslininkų darbdavių konfederacijai. LVDK yra Europos smulkaus ir vidutinio verslo bei amatų asociacijos (UEAPME) bei Hanza parlamento (Hanseatic parliament) asocijuota narė.
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Konfederacijos pagrindinis tikslas yra suburti Lietuvos verslininkus siekiant efektyviai ginti jų teisėtus interesus. Siekiame sukurti palankias sąlygas verslo plėtrai, kurios skatintų naujų darbo vietų kūrimą, motyvaciją kurti savo verslą, sugebėjimus konkuruoti šalies, ES ir pasaulio rinkose, investicijas į Lietuvos ūkį bei garantuotų jų saugumą. LVDK savo veikloje vadovaujasi principu: konkurencingas verslas – raktas į užtikrintą Valstybės ateitį ir visuomenės socialinę gerovę. Pagrindinis mūsų uždavinys yra siekti palankios ekonominės, teisinės, socialinės ir etinės aplinkos verslui.
STRUKTŪRA

Aukščiausias LVDK organas yra Kongresas (visų narių susirinkimas), kurio posėdžiai rengiami 1 kartą metuose. Tarp Kongreso posėdžių nuolat vyksta Prezidiumo narių susirinkimai. Prezidiumas – iš 19 veikliausių ir įtakingiausių įmonių–narių vadovų susidedanti Konfederacijos valdymo institucija, operatyviai priimanti svarbiausius sprendimus. Einamąją Konfederacijos veiklą organizuoja Konfederacijos Administracija, kuriai vadovauja generalinis direktorius. Administracijos darbuotojai atlieka teisės aktų verslo klausimais ekspertizę, rengia komentarus, dalyvauja juos svarstant įvairiose valdžios ir valdymo institucijose, informuoja žiniasklaidą, taip pat seka bei kaupia informaciją apie SVV padėtį, koordinuoja Konfederacijos veiklą regionuose, ieško verslo galimybių kitose pasaulio šalyse, konsultuoja verslininkus įvairiais verslo klausimais. Pastaruoju metu LVDK itin aktyviai dirba, inicijuodama ir įgyvendindama nacionalinius bei tarptautinius projektus, orientuotus į žmogiškųjų išteklių vystymo sritį. Didelis dėmesys skiriamas tampriam Administracijos darbui su Komitetais. Komitetų posėdžiuose aptariami svarbūs atskiros verslo srities klausimai. Komitetų darbe pagal savo veiklos pobūdį gali dalyvauti visi Konfederacijos nariai. Šiuo metu veikia šie Komitetai - Aplinkos apsaugos, Ekonomikos, Sveikatos ir farmacijos bei Verslo plėtros. Artimiausiu metu bus suformuoti Energetikos, Transporto ir Socialinių reikalų komitetai.
KODĖL NAUDINGA BŪTI LVDK NARIU?

LVDK gina savo narių teisėtus interesus valstybės institucijose:
- gauna informaciją apie ruošiamus įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktų projektus, juos analizuoja, informuoja narius, svarsto LVDK komitetuose bei teikia išvadas – tai labai svarbu siekiant išvengti verslui nepalankių valdžios sprendimų;
- dalyvauja bendrose valstybės institucijų ir verslo organizacijų darbo grupėse, kuriose svarstomi šalies ūkiui aktualūs klausimai, kur atstovauja narių – SVV įmonių – interesus;
- dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Seimo komitetų posėdžiuose, ministerijų organizuojamuose susitikimuose, deleguoja į juos savo narius, reiškia savo nuomonę palaikant SVV plėtrą;
- organizuoja verslininkų susitikimus su valdžios atstovais.
LVDK palaiko glaudų ryšį su verslo bendruomene, teikia nemokamas paslaugas nariams:
- susitikimų ir diskusijų su verslininkais metu identifikuoja verslo problemas;
- inicijuoja savo narių pasiūlymus, gerinsiančius verslo aplinką, svarstyme Seime ir Vyriausybėje siekia jų įgyvendinimo;
- teikia savo nariams pirmines konsultacijas finansinės paramos gavimo klausimais;
- konsultuoja verslininkus, organizuoja vadovų ir darbuotojų mokymus, rengia seminarus įvairiais verslo bendruomenei aktualiais klausimais;
- padeda užmegzti komercinius ryšius Lietuvoje ir užsienyje;
- komunikuoja su nariais teikdama informaciją el.paštu ir interneto tinklalapyje http://www.ldkonfederacija.lt.
LVDK dalyvauja socialinės partnerystės procese:
- deleguoja savo atstovą į LR Trišalę Tarybą, kur kartu su Vyriausybės bei profsąjungų atstovais ieško kompromiso svarbiais darbo santykių klausimais, kartu su profesinėmis sąjungomis ir kitomis darbdavių organizacijomis siekia sumažinti valstybės reguliavimą socialinės partnerystės srityje, gerina darbdavių kaip socialinių partnerių įvaizdį;
- įtakoja nacionalinės bei ES struktūrinių fondų paramos skirstymo prioritetus per savo deleguotus atstovus atitinkamose struktūrose: Bendrojo programavimo dokumento Priežiūros komitete, projektų atrankos komitetuose prie LR Ūkio ministerijos, LR Švietimo ir mokslo ministerijos, LR Žemės ūkio ministerijos, taip pat kitose institucijose.
LVDK palaiko ryšius su kitomis su SVV dirbančiomis organizacijomis:
- bendradarbiauja su kitomis nacionalinėmis, regioninėmis, šakinėmis verslininkų organizacijomis;
- keičiasi informacija, dalinasi patirtimi su valstybės įsteigtomis informacinę ir finansinę paramą SVV teikiančiomis institucijomis.
LVDK daro įtaką per visuomenės informavimo priemones:
- platina argumentuotą nuomonę apie valdžios sprendimus, įtakojančius verslo aplinką, taip pat pristato savo iniciatyvas, sprendimus, pasiūlymus nacionalinėje bei regioninėje spaudoje, radijuje bei televizijoje, transliuoja per informacines agentūras;
- formuoja palankią verslo plėtrai viešąją nuomonę.
LVDK pasirengusi visas narių pasiūlytas verslui naudingas iniciatyvas įgyvendinti arba inicijuoti jų įgyvendinimą!
Kaip tapti LVDK nariu?

Įmonės, įstaigos, organizacijos ir asociacijos, pageidaujančios tapti LVDK nariais, turi:
• užpildyti stojimo į narius anketą (ją rasite LVDK tinklapyje http://www.ldkonfederacija.lt arba gausite atvykę į centrinę būstinę);
sumokėti stojamąjį nario mokestį bei mokėti nario mokestį. Stojamasis mokestis įmonėms yra 100 Lt., asociacijoms - 200 Lt. Įmonės metinį nario mokestį moka priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus - nuo 200 litų iki 1000 litų. Asociacijų metinis nario mokestis yra 1000 Lt.

Kaip mus rasti:

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija
A.Rotundo g. 5, 01111 Vilnius
Tel: (8 5) 249 64 48, (8 5) 249 73 77,
faksas (8 5) 249 64 48,
el. paštas: info@lvdk.w3.lt,
http://www.ldkonfederacija.lt