Kultūros naujienos
Įėjimas į biblioteką
 JÅ«sų IP adresas:
3.227.251.94
 Vardas:
 Slaptažodis:

Priėjimo taisyklės
Registracija
Užmiršote slaptažodį?
Interfeisas
Kontaktai
 El. paÅ¡tas:
info@elibrary.lt
 Telefonas:
+370 5 248-1536
 Mobilus:
+370 699 16184
 PaÅ¡to adresas:
Zietelos g. 3, korpusas A
03160, Vilnius
 Serverių adresai:
http://elibrary.lt
http://e-library.lt
http://ebiblioteka.lt
http://e-biblioteka.lt
 Administratorius:
editor@elibrary.lt
Autorinės teisės
Skaitikliai
 CQ Counter:


   ISSN 2538-8940 El. paÅ¡tas: info@elibrary.lt     Tel.: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

Švietimo ir kultūros naujienos

2006-04-30Režisierius A.Matelis taps Europos kino akademijos tikruoju nariu
Režisierius Arūnas Matelis taps garbingiausios Europos kino institucijos - Europos kino akademijos (EKA) - tikruoju nariu su balso teise. Kaip pranešė studija "Nominum", tai jam užtikrins galimybę rinkti "Europinių Oskarų" laureatus bei narius į EKA valdybą. A.Matelis taip pat galės būti ir pats išrinktas į EKA valdybą bei atstovauti akademijai politinėse, ekonominėse ir kultūrinėse iniciatyvose.
EKA 1988 metais įkūrė 40 žymiausių Europoje kino menininkų. Pirmuoju akademijos prezidentu buvo vienas iš jos įkūrimo iniciatorių Ingmaras Bergmanas. Šiuo metu EKA vadovauja vokiečių kilmės režisierius Wimas Wendersas. EKA veiklą pradėjo rinkdama geriausius Europos filmus ir kūrėjus bei apdovanodama juos "Europiniais Oskarais", kurie dabar neoficialiai vadinami "Efa" pagal Akademijos tarptautinį "European Film Academy" trumpinimą EFA. Nuspręsta, jog ši garbiausia Europinio kino ceremonija bus rengiama rotacijos principu ir vyks ne tik Berlyne, kur yra centrinė EKA būstinė. Kas dvejus metus ji paliks Berlyną ir bus rengiama vis kituose Europos miestuose. Pažymint buvusios Rytų Europos kino indėlį bei atiduodant pagarbą Lenkijos kino mokyklai, nutarta 2006-ųjų apdovanojimo ceremoniją surengti Varšuvoje. Kitais metais ši ceremonija grįš į Berlyną , o vėliau bus rengiama vis kitame Europos mieste: Londone, Paryžiuje, Romoje ir Barselonoje.


2006-04-30Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas priėmė sprendimą dėl Meninio ugdymo Lietuvoje
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, išklausęs įvairių institucijų, įstaigų ir organizacijų, susijusių su meniniu ugdymu, atstovų ir įvertinęs Lietuvoje esančią situaciją meninio ugdymo srityje, susipažinęs su š.m. Lisabonoje vykusios UNESCO Pasaulinės meninio ugdymo konferencijos parengtomis Meninio ugdymo gairėmis, nusprendė siūlyti Vyriausybei įvardinti meninį ugdymą kaip vieną pagrindinių kultūros ir švietimo politikos prioritetų brandžiai asmenybei ugdyti, patvirtinti ir pradėti vykdyti parengtą Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos programą. Iš įvairių su meniniu ugdymu susijusių institucijų ir organizacijų atstovų sudaryti darbo grupę kuri, įvertinus Lietuvoje esančią situaciją meninio ugdymo srityje iki 2006 m. spalio 1 d. patobulintų ir papildytų Švietimo ir mokslo ministerijos sudarytos darbo grupės parengtą Meninio ugdymo koncepciją, ją pavadinant Kultūrinio ugdymo koncepcija.
Rengiant Meninio ugdymo koncepciją ir programą siūloma atsižvelgti į 2006 m. kovo mėnesį UNESCO pasaulinės meninio ugdymo konferencijos metu patvirtintas Meninio ugdymo gaires. Siūloma išnagrinėti bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo planus ir, nedidinant mokinio krūvio, padidinti meninio ugdymo dalykams skirtas proporcijas. Menino ugdymo turinį papildyti šokio, teatro dalykais bei dalyku, kurio tikslas ugdyti gebėjimą tyrinėti kino filmų, spaudos, televizijos laidų ir programų kūrimo metodiką, suvokti ir kritiškai vertinti perduodamą informaciją; integruoti menus į pradinio ir bendrojo lavinimo mokyklų programas kaip priemonę mokyti bendrojo lavinimo dalykų; įvertinant neformaliojo ugdymo reikšmę paspartinti neformaliojo ugdymo finansavimo įdiegimą taikant mokinio krepšelio principo įgyvendinimą. Numatyta siūlyti stiprinti bendradarbiavimą tarp Švietimo ir mokslo, kultūros ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijų meninio ugdymo srityje, siūlyti LRT ir LTV2 kartu su Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijomis, nacionalinėmis kultūros įstaigomis, meno kūrėjų ir savivaldos asociacijomis parengti kelias naujas televizijos programas, apžvelgiančias meninio ugdymo situaciją Lietuvoje, vidurinių, muzikos mokyklų, gimnazijų veiklą, patraukliai, šiuolaikiškai pristatančias respublikinius ir tarptautinius vaikų bei jaunimo konkursus Lietuvoje, supažindinančius su jaunųjų atlikėjų, kompozitorių darbais, edukacinėmis muziejų programomis. Rengiamasi siūlyti parengti ir paskelbti "gerųjų" kultūrinio ir meninio ugdymo pavyzdžių Lietuvoje žemėlapį."


2006-04-29VI lenkų kino savaitės atgarsiai
Balandžio 21-27 dienomis kino teatre „Forum Cinemas Vingis“ vyko VI lenkų kino savaitė. Parodytos aštuonios filmų premjeros, Krzysztofo Kieślowskio kūriniai ir Lodzės kino mokyklos studentų bei absolventų trumpo metražo filmai.
Beveik visi VI kino savaitės filmai buvo sukurti praėjusiais metais, o jų premjeros įvyko rudenį, pagrindiniame Lenkijos kino festivalyje, kuris vyksta Gdynėje. Tik du filmai – „Mano Nikiforas“ ir „Niekados!“ buvo sukurti 2004-aisiais, ir dėl vienokių ar kitokių priežasčių neparodyti Lietuvoje.
Šiais metais „VI lenkų kino savaitėje“, be pačių naujausių ir kritikų ar publikos dėmesio sulaukusių kino filmų, buvo taip pat paminėtas K. Kieślowskis. VI lenkų kino savaitėje“ parodyti du K. Kieślowskio filmai – „Kino mėgėjas“ ir „Atsitiktinumas“. Šie filmai gana svarbūs režisieriaus kūryboje, nes juose jau galima įžvelgti tą pačią problematiką, kurią vėliau jis išsakys pačiuose žymiausiuose savo filmuose.
Taip pat šiemet kino savaitės naujovė – naktinė trumpo metražo filmų iš Lodzės kino muziejaus archyvų peržiūra, kurios metu buvo parodyti per dvidešimt skirtingų žanrų (vaidybiniai, dokumentiniai, animaciniai) ir trukmės (nuo šešių iki dvidešimt devynių minučių) filmų, tarp kurių ir Zbigniewo Rybczyńskio „Tango“, kuris dar 1983 metais buvo apdovanotas „Oskaru“ kaip geriausias trumpametražis animacinis filmas, ir trys pirmieji Romano Polańskio filmai, ir net juosta, kurioje vaidina K. Kieślowskis. Visi šie filmai buvo rodomi atskirais blokais, per jų pertraukas grojo įdomi, drąsi ir maištinga grupė „Gravel“. Viso šio seanso trukmė – veik septynios valandos.
Žiūrovai galėjo pažiūrėti Krzysztofo Zanussio filmą „Persona non grata“ ir susitikti su režisieriumi bei paklausyti jo paskaitos, taip pat ir viena populiariausių jaunosios kartos lenkų aktorių Malgorzata Kożuchowska.


2006-04-29Visuomenės svarstymui - Vidurinio ugdymo programos aprašo projektas
Švietimo ir mokslo ministerijos kolegija pritarė Vidurinio ugdymo programos aprašo (patobulintam profilinio mokymo modelio projektui) ir teikia jį svarstyti mokyklų bendruomenėms ir visuomenei. Dokumentas nustato, kaip keisis vidurinio ugdymo programos sandara ir jos įgyvendinimo principai. Vienas iš šio dokumento pagrindinių tikslų – priartinti akademinį mokymo turinį prie gyvenimo poreikių, suartinti bendrąjį lavinimą ir profesinį mokymą, sudaryti platesnes galimybes skirtingus mokymosi kelius pasirinkusiems mokiniams tęsti mokslą aukštosiose mokyklose.
Siekiant giliau diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą, numatyta reglamentuoti tik bendrojo lavinimo branduolį, kuris sudaro apie 60 proc., o 40 proc. mokymosi turinio mokinys rinksis laisvai (papildomus branduolio dalykus, dalykų išplėstinius kursus, dalykų modulius ir pasirenkamuosius dalykus). Nebus ribojamas mokinio pasirinktų išplėstinių kursų skaičius. Dar viena naujovė ta, kad į vieną bloką sujungiama meninis ugdymas, informacinės technologijos ir technologinis ugdymas. Mokyklos galės taip pat siūlyti ir integruotą menų ir technologijų kursą. Šio bloko dalykų kursų paskirtis – padėti mokiniui įgyti praktinės veiklos sričių, pačiam įvertinti darbo veiklos polinkius ir galimybes. Vidurinis išsilavinimas bus įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius lietuvių kalbos ir vieno (dviejų) dalykų egzaminus.
Ministerija kreipėsi į rajonų (miestų) švietimo padalinius prašydama informuoti mokyklas apie Vidurinio ugdymo programos aprašo projektą ir inicijuoti jo svarstymą. Iki liepos 1 d. dokumento rengėjai lauks pastabų ir siūlymų. Jei dokumentas bus patvirtintas, jis turėtų įsigalioti nuo 2007 m. rugsėjo 1 d.


2006-04-28Rimo Tumino "Vyšnių sodas" Geteborgo miesto scenoje
Rimas Tuminas pakviestas statyti spektaklį ”Vyšnių sodas” (pagal Antoną Čechovą) didžiojoje Geteborgo teatro scenoje. Režisierius vyksta į Švediją kartu su savo kūrybine grupe, plačiai žinomu lietuvių scenografu ir kostiumų dailininku Adomu Jacovskiu bei kompozitoriumi Faustu Latėnu.
Spektaklyje Ranevskają vaidins Carina Boberg, Ranevskajos dukrą Anią – Hanna Bogren, Varią – Anna Persson, Ranevskajos brolį Gajevą – Johanas Gry, pirklį Lopachiną – Johanas Karlbergas, studentą Trofimovą – Danielis Larssonas, Firsą – Eivinas Dahlgrenas ir t.t.
„Vyšnių sodo“ premjera Geteborgo miesto teatre įvyks š.m. balandžio 20 d., o antroji premjera numatyta š.m. rugsėjo 1 d.
Spektaklio nuotraukas ir išsamią informaciją apie spektaklį galima rasti Geteborgo miesto teatro svetainėje: http://www.stadsteatern.goteborg.se
2004 m. Rimas Tuminas Geteborgo teatre su švedų aktoriais pastatė didelės sėkmės sulaukusį ir vieną labiausiai publikos lankomą spektaklį ”Idiotas” (pagal F.Dostojevskį). Tačiau pirmoji gioteborgiečių pažintis su šiuo režisieriumi įvyko dar 2002-aisiais, kai į Gioteborgo miesto teatrą buvo atvežtas parodyti jo pastatymas ”Maskaradas”.


2006-04-28Į konkursinį balą universitetuose bus įskaičiuotas ir IT egzamino vertinimus
Šiemet pirmą kartą organizuojamo valstybinio informacinių technologijų egzamino balą aukštosios mokyklos įtraukė į konkursinį balą. Vilniaus universitete naujasis valstybinis egzaminas bus svarbus stojant į matematikos, informatikos ir komunikacijos studijų kryptis. Stojant į verslo informacijos vadybą ir informologiją šis egzaminas turės trisdešimt procentų svorio. Pasirinkusiems bioinformatiką, verslo informatiką – penkis procentus.
Pažymėtina tai, jog 2006 metais dar galios anksčiau patvirtintos konkursinio balo formavimo nuostatos, todėl valstybinio informacinių technologijų egzamino rezultatai į konkursinį balą įvedami su kito mokomojo dalyko alternatyva. Stojantieji į kai kurias fizinių mokslų studijų programas vietoje informacinių technologijų egzamino kaip ir ankstesniais metais dar galės laikyti matematiką, fiziką, pasirinkusieji kai kurias komunikacijos srities studijas – istoriją. Kitais metais alternatyvų nebeliks. Pasirinkusiems verslo informacijos vadybą ir informologiją, istorijos vertinimai nebebus svarbūs, nes vietoje jų sudarant konkursinį balą bus atsižvelgiama tik į naująjį valstybinį informacinių technologijų egzaminą. Panašiai bus formuojamas ir kai kurių fizinių mokslų krypčių konkursinis balas.
Nacionalinio egzaminų centro duomenimis, naują valstybinį egzaminą šiemet pageidavo laikyti apie 1200 kandidatų iš 51 285, pareiškusių norą dalyvauti brandos egzaminų sesijoje.
Kaip žinia, iki šių metų universitetai, rengiantys informacinių technologijų specialistus, studentus atsirinkdavo pagal matematikos, fizikos brandos egzaminų ir metinių vertinimų rezultatus.


2006-04-27Paskelbti PINO, LATGA-A ir AGATA apdovanojimų nominantai
Pasaulinė intelektinės nuosavybės dienos proga Vilniaus Kongresų Rūmuose įteikti Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) apdovanojimai už kūrybinę veiklą. Šiemet PINO apdovanojimai įteikti rašytojai Jurgai Ivanauskaitei, atlikėjai Veronikai Povilionienei ir išradėjui Bronislovui Spruogiui.
Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A) pagarsino ir „Metų autorius“ - kūrėjus, kurių muzika ar tekstai 2005 metais dažniausiai skambėjo televizijos ir radijo stočių eteryje, vizualinio meno darbai buvo dažniausiai eksponuoti parodose, publikuoti spaudoje. Populiariausios 2005 metų rašytojas pirmą kartą rinktas pagal 25 Lietuvos bibliotekų, kuriose galima automatizuotai paskaičiuoti kiekvienos knygos išdavimo kartus, duomenis. LATGA-A aukso žvaigždė ir „Metų autoriaus“ laureato diplomas ketvirtą kartą įteiktas kompozitoriui Faustui Latėnui. Jo muzika per praėjusius metus skambėjo 273 kartus, 49 pavadinimų spektakliuose. Populiariausi jų - „Madagaskaras“, „Trys seserys“,„Škac mirtie, visados škac“. Teatro muzikos kategorijoje apdovanojimą pelnė Algirdas Martinaitis, kuris pripažintas dažniausiai scenoje, televizijos ir radijo eteryje skambėjusios akademinės muzikos autoriumi. Populiariosios muzikos autorių kategorijoje nugalėjo Stanislavas Stavickis (Stano). Populiariausia dainų tekstų autore pripažinta Nejolė Laukavičienė. Populiariausio dramaturgo ir pjesių vertėjo kategorijoje nurungė Nijolė Indriūnaitė, kurios žodis pernai skambėjo „Lėlės teatro“ spektakliuose „Baltos pasakos“, „Muzikinė dėžutė“, „Coliukė“ ir kituose. Iš dailininkų ir fotomenininkų aukso žvaigždę pelnė fotografė Sigutė Abramavičienė. Populiariausios rašytojos titulą pelnė Daiva Vaitkevičiūtė. Pagal bibliotekų pateiktus knygų panaudos duomenis šios autorės knyga „Moterys meluoja geriau“ pernai buvo išduota 936 kartus. Iš viso D.Vaitkevičiūtės knygas iš bibliotekų 2005-aisiais ėmė 3307 skaitytojai.
Atlikėjų ir fonogramų gamintojų teises ginanti Lietuvos gretutinių teisių asociacija (AGATA) apdovanojo grupę „YVA“ ir fonogramų gamintoją „Bombos įrašai“. Radijo stotyse dažniausiai skambėjusios muzikos autoriams įteiktos kompaktinės plokštelės pavidalo statulėlės. Už nuopelnus Lietuvos muzikinei kultūrai teikiamas AGATA garbės prizas šiemet atiteko dainininkei Veronikai Povilionienei.


2006-04-27Vaikams aktualiausios – švietimo ir tėvų emigracijos problemos
Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijai "Gelbėkit vaikus" surengus moksleivių rašto darbų konkursą "Mano pasiūlymas Lietuvai", kuriame vaikai ir jaunimas teikė pasiūlymus šalies politikams dėl jiems aktualių problemų sprendimo, paaiškėjo, kad didžiausią vaikų susirūpinimą kelia švietimo ir socialinės problemos. Iš 300 konkursui pristatytų darbų, kone pusė jų nagrinėjo švietimo problemas, o likusieji darbai buvo socialinėmis, sveikatos, teisėsaugos, politikos, ekonomikos, sveikatos, kultūros temomis. Konkurse aktyviau dalyvavo ir savo pilietinę poziciją dažniau išsakė kaimuose bei rajonų centruose gyvenantys vaikai – iš jų sulaukta kone 60 proc. visų darbų, kiek pasyvesni buvo jaunieji didmiesčių gyventojai. Daugiausia pasiūlymų (72 proc.) sulaukta iš 14-18 metų paauglių.
40 proc. konkursui pateiktų darbų buvo nagrinėjamos švietimo problemos ir teikiami pasiūlymai, kaip jas išspręsti. Tarp dažniausiai minimų švietimo problemų – pernelyg ankstyvas profiliavimas, per didelis pamokų krūvis, prasti santykiai su mokytojais ir mokytojų nesupratingumas, darbo organizavimo problemos. Antroje vietoje pagal pasiūlymų dažnumą – socialinės problemos, kurias iškėlė apie 20 proc. konkurso dalyvių. Daugiau nei pusė darbų šia tema nagrinėjo emigracijos klausimus. Vaikai piktinosi tėvų darbu užsienyje, skundėsi to sąlygojama jų dėmesio stoka bei išreiškė pageidavimą, kad tėvai dirbtų tėvynėje. Konkurse dalyvavę vaikai pateikė nemažai pasiūlymų, kaip sustabdyti emigraciją ir grąžinti į Lietuvą užsienyje dirbančius artimuosius. Tarp rašinių socialine tematika dažnai buvo keliami nemokamo maitinimo mokyklose kokybės ir jaunimo užimtumo kaimo vietovėse klausimai. Likusieji darbai buvo skirti kitiems klausimams nagrinėti – dažniausiai buvo minimos narkomanijos mokyklose, per sunkių kuprinių, politikų korupcijos problemos.
Konkursas "Mano pasiūlymas Lietuvai" buvo surengtas kaip projekto "Nebijok politikos" dalis. Pusę metų šį projektą vykdžiusi Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija "Gelbėkit vaikus" siekė paskatinti jaunimo pilietinį aktyvumą. Konkursui pateiktus darbus vertino komisija, sudaryta iš Seimo narių ir Ministerijų atstovų, nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų narių.


2006-04-26Atidarytas Klaipėdos apskrities viešosios bibliotekos naujas pastatas
Balandžio 24 d. oficialiai atidarytas naujas Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos pastatas, kurio statybos darbai pradėti 1998 m. Visą viešosios bibliotekos kompleksą su neorenesansinio stiliaus pastatu, kuriame biblioteka veikė nuo 1952 metų, planuojama sutvarkyti per kitus dvejus metus. Bendra investicinio projekto „Bibliotekos Klaipėdoje statyba“ vertė – per 30 milijonų litų.
Klaipėdos apskrities viešoji biblioteka yra viena iš penkių Lietuvoje veikiančių apskričių viešųjų bibliotekų. Jos fonduose sukaupta daugiau nei milijonas įvairiausių dokumentų. 2005 metais biblioteka vartotojams išdavė apie 730 tūkstančių dokumentų, o joje apsilankė 232 tūkstančiai lankytojų.
Atidarytame pastate, kurį projektavo architektė Neringa Blaževičienė, nuo antradienio prasidėjo įprastas bibliotekos gyvenimas – vartotojai skolinsis knygas, skaitys laikraščius, dirbs penkiose specializuotose skaityklose, ieškos informacijos duomenų bazėse ir internete. Erdviuose viešosios bibliotekos holuose nuolat vyks meno kūrinių parodos, literatūriniai renginiai, kiti Klaipėdos miesto ir apskrities bendruomenės renginiai. Bibliotekoje įdiegtas automatizuotas skaitytojų aptarnavimo posistemis su vieningu, daugelyje Lietuvos viešųjų bibliotekų galiojančiu, skaitytojo pažymėjimu, leidžiančiu operatyviai aptarnauti skaitytojus.
Praeitais metais, įgyvendinant Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 m. programą, valstybės investicijos skirtos 16, o 2006 m. – 23 bibliotekų pastatų renovacijos ar statybos projektams. Dar šį pavasarį Lietuvoje po rekonstrukcijos duris vartotojams turėtų atverti ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka bei Šilutės rajono Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka.


2006-04-26Laukia sudėtinga konkurencinė kova dėl “Nacionalinės pažangos premijos”
Baigėsi terminas pateikti darbus “Nacionalinei pažangos premijai” (NPP) gauti. NPP komitetas iš viso sulaukė 14 darbų, atitikusių darbams iškeltus reikalavimus. Darbus premijai pateikė įvairios šalies mokslo institucijos ir mokslininkų grupės, verslo, meno ir kultūros asociacijos bei visuomeninės organizacijos. Nors darbų pateikimo premijoms forma buvo gana laisva, dokumentai turėjo visapusiškai atskleisti darbo esmę bei darbo rezultatų svarbą Lietuvai. Konkurencinė kova dėl “Nacionalinės pažangos premijos” prognozuojama biotechnologijos, moderniosios chirurgijos ir medžiagų inžinerijos srityse. Pateikta intriguojančių darbų ir Kultūros pažangos premijai. Tai – geros praktikos kultūros vadybos pavyzdžiai bei visiems gerai žinomi novatoriški kultūriniai reiškiniai, nors jų kūrėjai iki šiol tinkamai nepagerbti.
Balandžio 25 d. Vilniaus universitete vyksiančiame NPP komiteto posėdyje “Nacionalinei pažangos premijai” pateikti darbai perduoti NPP komitetui, kurį sudaro 14 narių: 8 mokslo, 4 verslo ir 2 kultūros autoritetai. NPP komitetas sudarė tris skyrius - Mokslo pažangos, Partnerystės pažangos ir Kultūros pažangos - kiekvienai premijai pateiktų darbų reitingavimui. Išsamesniam pateiktų darbų moksliniam įvertinimui į NPP komiteto posėdžius bus kviečiami nepriklausomi ekspertai. NPP komiteto nariai ir ekspertai privalo laikytis Konfidencialumo ir nešališkumo deklaracijos ir neskelbti pateiktų darbų bei jų nekomentuoti tol, kol gegužės 11 d. nebus paskelbti 9 nominantai galutiniam jų svarstymui NPP komitete. Laureatų paskelbimas įvyks iškilmingoje “Nacionalinės pažangos premijos” apdovanojimų ceremonijoje, kurią 2006m. gegužės 21 d. tiesiogiai transliuos LNK televizija.
Šiais metais bus teikiamos trys 70 000 litų vertės premijos: Mokslo pažangos, Partnerystės pažangos ir Kultūros pažangos.
“Nacionalinės pažangos premijos” iniciatoriai: Vilniaus Universitetas, LNK ir Hansabankas. AB “Lietuvos telekomas” ir AB “VST” – šių premijų mecenatai; advokatų kontora „Norcous ir partneriai“ - atstovai teisiniais klausimais.


2006-04-25Naujų lietuviškų pjesių skaitymo konkurse
Balandžio 21–23 d. Kaune buvo skaitomos naujos lietuviškos pjesės. Trijose teatro salėse buvo pristatyta apie 12 kūrinių (režisieriai Vytautas Balsys, Balys Latėnas, Mantas Verbiejus, Martynas Žukas, Paulius Budraitis, Arvydas Lebeliūnas, Agnius Jankevičius, Ramunė Kudzmanaitė, Gintaras Varnas, Jonas Vaitkus ir kiti). Žiūrovai rinko jiems labiausiai patinkančias, specialistai diskutavo, kokios dramos reikia šiuolaikiniam Lietuvos teatrui.
Rengėjams pateikta beveik 90 pjesių. Dramas rašančių amplitudė labia plati – nuo seniai klasikais laikomų Juozo Glinskio, Kazio Sajos ar šiandienos lietuvių dramaturgijos „žvaigždžių" (Sigito Parulskio, Lauros Sintijos Černiauskaitės) iki pensininkų ir moksleivių, panorusių išbandyti dramaturginius sugebėjimus. Dramaturgų dėmesį traukia kasdienis gyvenimas, eilinių žmonių santykių niuansai. Atidesnį įsižiūrėjimą į kasdienybę, matyt, lemia poreikis suvokti, kas yra svarbu šiuolaikinio žmogaus gyvenime. Šiuolaikinės lietuvių dramos leidžia teigti, kad žmonėms svarbu suartėti, įveikti susvetimėjimą, suvokti save ir kitus.
„Panoramos" stiprybė – ne griežtas vertinimas ir atranka, o siekis parodyti pagrindinius šiuolaikinės nacionalinės dramaturgijos atramos taškus. Tai kol kas humaniškiausias Lietuvoje vykęs nacionalinės dramaturgijos konkursas – čia niekas neklasifikuoja autorių, nebando įspausti jiems vertės žymės.


2006-04-25Vilniečius vaikus šiemet vėl pakvies stovykla "Šaunuolis"
Šią vasarą jau ketvirtus metus iš eilės vilniečiai vaikai galės poilsiauti karinio patriotinio ugdymo stovykloje "Šaunuolis", kurią organizuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Krašto apsaugos ministerija.
Vilniaus mero pavaduotojas Gediminas Paviržis ir Krašto apsaugos ministerijos valstybės sekretorius Valdemaras Sarapinas pasirašys bendradarbiavimo sutartį dėl stovyklos "Šaunuolis" centriniame poligone Pabradėje organizavimo.
Nuo 2003 metų sostinės Savivaldybė ir Krašto apsaugos ministerija sėkmingai bendradarbiauja organizuodamos Vilniaus vaikų vasaros poilsį ir užimtumą. Pabradės centriniame poligone nuolat rengiamos stovyklos, kuriose dalyvauja apie 700-800 socialiai remtinų vaikų. Šiose stovyklose aktyviai propaguojamas sveikas gyvenimo būdas, vaikai susipažįsta su kario profesija, karine technika, daug sportuoja. Nors stovykla garsėja griežta tvarka, ji sulaukia populiarumo rizikos grupės vaikų tarpe.


2006-04-24Įsivaizduojamoji muzika: XIII festivalis "Jauna muzika-2006"
Balandžio 18-22 d. vyko XIII festivalis "Jauna muzika-2006". "Jaunos muzikos" festivalio istorijoje šiemet pirmą kartą buvo pristatyti net keli stambūs sceniniai veikalai. Vienas jų - elektroakustinė mono-opera "Salt Itinerary", kurios autorius portugalas Miguelis Azguime yra ir jos atlikėjas - aktorius, muzikantas ir skaitovas.
Antrąją operą pristatė olandų menininkas Arnoud Noordegraafas, žinomas ne tik kaip kompozitorius, bet ir kaip filmų kūrėjas. Festivalyje skambėjo A. Noordegraafo koliažinė kamerinė opera "Voyager", filmo ir muzikos projektai "Pong" (2003) bei "Tod & Wahnsinn" (2005).
Kino estetika muzikoje - dar viena pastebima šių metų "Jaunos muzikos" naujovė. "Koncertas kaip paroda arba kaip muzikinės grafinės notacijos retrospektyva", kurį atliko unikalaus Lietuvoje kompiuterių kvarteto "20, 21" nariai, skambėjo J. Tenney, K. Stockhauseno, C. Cardew, V. V. Jurgučio, T. Grunskio ir A. Bumšteino kompozicijos, kurių nemuzikinės kilmės grafinė medžiaga buvo eksponuojama publikai, o tuo pat metu ir perskaitoma kaip savitas muzikinis raštas, čia pat tampantis garsu. Įvyko dar dviejų originalių, specialiai festivaliui rengiamų projektų premjeros: Gintaro Sodeikos "Inductance" ir Ramūno Motiekaičio "Jouissance".
Koncertuose greta K. Saariaho, J. Harvey'aus, S. Reicho, portugalų kompozitorių A. P. Vargas, E. Nunes ir J. P. Oliveiros opusų buvo galima išgirsti ir keturias lietuvių kompozicijas. Tai Vytauto V. Jurgučio kūrinys "Terra tecta"; Ryčio Mažulio mikrotoninės manipuliacijos kompozicijoje "Forma yra tuštuma" (2006 m.); taip pat nauja ir intriguojanti Žibuoklės Martinaitytės kompozicija "Laiko ir erdvės iliuzijos" (2006 m.). Festivalio debiuto privilegija šiemet suteikta jaunai kompozitorei Egidijai Medekšaitei, kurios kūrinio "Pančami" (2006 m.) inspiracijos šaltiniu tapo viena indų ragų dermių.
Koncerte skambėjo K. Stockhauseno "Studie II" (1954) - pirmasis klasikinis elektroninės muzikos kūrinys, užfiksuotas grafine notacija popieriuje - pasaulyje jis laikomas enciklopediniu pavyzdžiu, minimu šiuolaikinės muzikos vadovėliuose, tačiau dėl komplikuotos atlikimo technologijos skambantis itin retai.


2006-04-24Kitais metais abiturientai laikys du lietuvių kalbos egzaminus
Praėjusią savaitę priimtas sprendimas atidėti Lietuvių kalbos brandos egzamino pakeitimus.
Projektas, kuriame siūloma vietoje dviejų (testo ir teksto interpretacijos) egzaminų rengti vieną skaitymo ir rašymo egzaminą, nuo 2007-ųjų nebegali įsigalioti, nes būtų pažeistas Aukštojo mokslo įstatymas. Tad ateinančiais metais lietuvių gimtosios kalbos brandos egzaminas bus rengiamas pagal tą pačią egzamino programą kaip ir šiemet. Modeliuojamas egzaminas turėtų būti lengvesnis jau vien dėl to, kad vietoje dviejų mokiniai laikytų tik vieną. Rašymo užduotį mokiniai galės rinktis pagal polinkius: linkę į racionalų, loginį mąstymą dažniau rinksis samprotaujamojo pobūdžio rašinius, o turintys daugiau kūrybinių polinkių – teksto interpretaciją.
Daug diskusijų sukėlusi Lietuvių gimtosios kalbos brandos egzamino programa neteikta tvirtinti ministrui laikantis nuostatos, kad visi egzaminų pakeitimai, o ypač struktūriniai, turi būti skelbiami prieš dvejus metus.


2006-04-23Paskelbti konkurso "Pragiedruliai" nugalėtojai
Apdovanoti Geriausių 2005 metų laidų konkurso “Pragiedruliai” nugalėtojai. Geriausių laidų konkurse, kurį Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) organizavo jau ketvirtą kartą, buvo išrinktos geriausios praėjusiais metais transliuotos televizijos ir radijo kultūros laidos, taip pat geriausios televizijos ir radijo laidos vaikams, buvo įsteigti specialieji prizai. Konkursui iš viso buvo pateiktos 54 laidos: 36 TV kultūros laidos, 8 radijo kultūros laidos, 7 TV laidos vaikams ir 3 radijo laidos vaikams.
Konkurso nugalėtojais pripažintos šios laidos: Geriausia 2005 metų nacionalinių televizijų kultūros laida “Laiko ženklai” (LTV); Geriausia 2005 metų regioninių televizijų kultūros laida “Vandens kelias, kurio nebuvo” (Šiaulių regiono televizija “S plius”); Geriausia 2005 metų nacionalinių radijų kultūros laida “Kultūra ir religija” (Lietuvos radijas); Geriausia 2005 metų regioninių radijų kultūros laida “99 istorijos apie Klaipėdą” (“Vox Maris”); Geriausia 2005 metų televizijos laida vaikams “Gustavo enciklopedija” (LTV); Geriausia 2005 metų radijo laida vaikams “Tauškučių skrynelė” (Alytaus radijas “FM99”).
Specialieji prizai įteikti šioms laidoms: Geriausia 2005 metų kultūros švietimo informacinė laida “Tas džiazuojantis pasaulis” (TV1); Geriausia 2005 metų kultūros švietimo analitinė laida “Amžių šešėliuose” (LTV); Už autentiškų papročių dokumentavimą “Velykų nakties tradicija” (Kelmės kabelinė TV); Už aktualų kultūros žinių reportažą “Šešiakampė bažnyčia” (LNK); Už televizijos vaidmenį telkiant bendruomenę “Kunigaikščio Vykinto kelias” (Kelmės kabelinė TV).
Konkurso nugalėtojai buvo apdovanoti prizais ir premijomis, kuriuos įsteigė Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.


2006-04-23Lietuviškuose daktaro diplomuose siūloma daryti papildomus įrašus anglų kalba
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) ragina Lietuvos Respublikoje išduodamuose daktaro mokslo laipsnio diplomuose daryti papildomą įrašą anglų kalba arba išduoti diplomo priedą anglų kalba. LJMS, atsižvelgdama į šią europinę patirtį, mano, kad įrašai anglų kalba lietuviškuose daktaro diplomuose yra vienas iš būdų skatinti Lietuvos jaunų mokslininkų mobilumą ir pilnavertį tarptautinį bendradarbiavimą. Rezoliucijoje teigiama, kad toks žingsnis sudarytų palankesnes sąlygas jauniems mokslininkams įsitraukti į tarptautinius projektus ir dalyvauti mokymuose bei stažuotėse užsienio šalyse, o tuo pačiu būtų prisidėta prie Bolonijos proceso formuojant Europos aukštojo mokslo erdvę ir Lietuvos mokslo kokybės užtikrinimo.
Panaši praktika yra ir kitose Europos šalyse. Pvz., Estijoje ne tik pats diplomas, bet ir priedai prie diplomo yra ir estų, ir anglų kalbomis, be to, pateikiamas ir visas Estijos aukštojo mokslo sistemos aprašymas. Tokia tvarka ir Danijoje, panašiai yra ir Nyderlandų, Švedijos, Serbijos, Čekijos, Kroatijos universitetuose. Vengrijoje kovo mėnesį įsigaliojęs aukštojo mokslo įstatymas taip pat įteisino dvikalbystę išduodamuose diplomuose. Tačiau daug kur universitetai patys sprendžia, kokiomis kalbomis išduodami jų diplomai ir priedai prie diplomų. Pvz., Vokietijoje išduodami diplomai gali būti tik vokiški, tik angliški ar dvikalbiai. Norvegijoje diplomai išduodami lotynų kalba, o priedai – anglų.
Rezoliucija adresuota visiems doktorantūros teisę turintiems Lietuvos universitetams bei akademijoms, Mokslo tarybai, Mokslų akademijai, LR Švietimo ir mokslo ministerijai, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, LR Vyriausybės kanceliarijai.


2006-04-22Išrinkti geriausi archeologijos paveldo išsaugojimo darbai
Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į seniausius Lietuvos istorijos liudininkus ir skatinti šių kultūros paveldo vertybių išsaugojimą ateities kartoms, jau treti metai iš eilės Kultūros paveldo departamentas kartu su Lietuvos archeologijos draugija organizavo Geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkursą. Šiais metais savivaldybių paminklotvarkininkai, seniūnijos, girininkijos, regioninių parkų direkcijos, mokyklos konkursui pateikė 23 archeologijos paveldo išsaugojimo darbų projektus. Visos pateiktos paraiškos suskirstytos į keturias grupes pagal darbų sritis: archeologijos paveldo populiarinimas, archeologijos vertybių priežiūra, archeologijos vertybių tvarkymas ir archeologijos vertybių pritaikymas.
Konkurso komisija, susipažinusi su pateiktais darbais, nutarė Didžiuosius prizus skirti: Tauragės Žalgirių vidurinės mokyklos kolektyvui už archeologijos paveldą populiarinantį projektą „Piliakalniai laukia Tavo rankų ir širdies“; Jurbarko rajono savivaldybės Veliuonos seniūnijos kolektyvui už Veliuonos piliakalnių priežiūrą; Vilkaviškio rajono savivaldybės Pajevonio seniūnijos kolektyvui už Kunigiškių, Pajevonio piliakalnio tvarkymo darbus; Varnių regioninio parko direkcijos kolektyvui už Burbiškių kūlgrindos pritaikymo pažintinei rekreacijai darbus.


2006-04-22Vis daugiau Lietuvos moksleivių yra politiškai išprusę
Palyginus kovo-balandžio mėnesiais ir anksčiau praėjusių metų spalį nevyriausybinės organizacijos "Gelbėkit vaikus" iniciatyva atliktas apklausas paaiškėjo, kad Lietuvos moksleivių žinios apie šalies politinį gyvenimą tapo išsamesnės.
Į klausimą, kokia institucija Lietuvoje leidžia įstatymus, kovą atliktos apklausos metu teisingai atsakė 10 proc. daugiau vaikų nei spalio mėnesį - 58 proc. apklaustųjų. Tiek pirmojo, tiek antrojo tyrimo metu absoliuti dauguma vaikų žinojo, kas yra Lietuvos prezidentas (atitinkamai 92 ir 94 proc. apklaustųjų). Kiek daugiau nei pusė apklaustų vaikų (50,6 proc.) žinojo kiek valstybių sudaro Europos Sąjungą, panašus procentas (46 proc.) apklausos dalyvių teisingai į šį klausimą atsakė ir spalio mėnesį.
Palyginti su 2005 spalio mėnesio tyrimu, 9 proc. padaugėjo vaikų žinančių, kad Europos Sąjungos pilietybė papildo jau turimą (atitinkamai nuo 63 proc. spalio mėnesį iki 72 proc. balandį).
Nors vaikų nuomonės dėl jų indėlio į pilietinį šalies gyvenimą išsiskyrė, tačiau abiejose apklausose išryškėjo neigiamas požiūris į valdžią. Vaikų, ateityje svajojančių tapti politikais, skaičius išliko toks pats - apie 20 proc. Moksleivių, manančių, kad politikai atsižvelgia į jų nuomonę, skaičius taip pat nepakito - abi apklausos rodo, kad spalio mėnesį politikų dėmesio stoka skundėsi daugiau nei du trečdaliai vaikų (84 proc).
Sociologinė apklausa, kurią atliko nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė "Spinter tyrimai", yra vaikų ir jaunimo pilietinį aktyvumą skatinančio projekto "Nebijok politikos" dalis. Projektas buvo vykdomas nuo praėjusių metų spalio iki šių metų balandžio.


2006-04-21Kaune - Katalonijos kultūros dienos
Pirmą kartą Kaune rengiama Katalonijos kultūros savaitė prasidės Alfred Porres Pla parodos „Būti išgirstam“ („To have a voice”) bei Katalonijos architektų bendrijos pristatomos parodos „Katalonų architektūra pasaulyje” atidarymu.
Alfred Porres Pla parodoje pateikiama naujo formato kūrinių serija. Darbų cikle, nagrinėjami tokie klausimai, kaip kolektyvinių identitetų kūrimo procesai (Flagscape, 2004; Hymnotic, 2004), jų vaidmuo sudaiktėjimui (De Fronteres i Pasteres, 2002), samprotavimai apie nepripažinimą, atsirandančias rezistecijos galimybes visuomenės viduje (Prendas delicadas, 2004; World White Wall, 2005), kur prasmė jau yra nebe vaizduose, o judėjime (Do-mestic/ate, 2005; Puzzle, 2005).
Anot garsaus kuratoriaus Dano Camerono, gyvename laikotarpiu, kai menininkai, istorikai ir kritikai mokosi istoriškai įgytas vertybes pakeisti savomis. Taip kasdienės problemos pradedamos spręsti tokiais būdais, kurie gali neturėti nieko bendro su įprastiniu menu. Alfred Porres Pla meninis darbas įsilieja į tokio tipo projektus.
Ekspozicijoje „Katalonų architektūra pasaulyje” pateikiama katalonų architektų darbų užsienyje apžvalga. Pirmą kartą Kaune rengiamų Katalonijos kultūros dienų - CATWEEK metu pristatomoje kultūrinėje programoje bus ne tik video menas, teatras, poezija, šokis, fotografija, bet ir gastronomija.
Parodą rengia Lietuvių - katalonų draugija. Paroda vyks iki balandžio 30 dienos.


2006-04-21Dzūkijoje paminėtas matematikos vadovėlio šimtmetis
Gausus Alytaus apskrities ir žinomų vilniečių matematikų būrys Ūdrijos pagrindinėje mokykloje (Alytaus r.) paminėjo vieno pirmųjų lietuviškų matematikos vadovėlių šimtmetį.
Šio kaimo mokytojų Petro Bendoriaus ir Prano Daugirdos 1906 metais parašytas vadovėlis „Aritmetikos uždavinių ir pavyzdžių rinkinys pradedamosioms mokykloms ir žmonėms, norintiems išmokti gerai sąskaitoti“ Lietuvos mokyklose buvo naudojamas kelis dešimtmečius.
Vadovėlis daug prisidėjo prie lietuviškų matematikos terminų kūrimo.


2006-04-20Lietuva meno festivalio „Scena Šiaurės Reino Vestfalijoje“ (Vokietija) dalyvė
Lietuva baigė pasirengimo darbus vienam didžiausių šiuolaikinio meno festivalių Vokietijoje – Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje nuo 1957-ųjų kas dvejus metus vykstančiam renginiui „Scena Šiaurės Reino Vestfalijoje“ („Scene: in NRW“). Lietuva viešnios teisėmis dalyvauti šiemet pakviesta kartu su Latvija ir Estija.
Balandžio–birželio mėnesiais vyksiančiame festivalyje bus galima aplankyti per 30 Lietuvą ir jos šiuolaikinį meną pristatančių renginių. Iš viso festivalyje dalyvaus per 100 Lietuvos menininkų. Bus siekiama supažindinti su įvairiomis mūsų kultūros sritimis – muzika, kinu, teatru, literatūra, vizualiniu menu. Be meninių renginių, Dortmunde numatytos ir įvairios visuomeninės diskusijos.
Festivalis „Scene: Estland, Lettland, Litauen in NRW“ oficialiai baigsis birželio mėn., nors atskiri renginiai vyks iki lapkričio mėn. Organizatorių teigimu, šis festivalis susilaukia iki 18 mln. lankytojų.


2006-04-20Baltarusijos studentai, nukentėję už paramą opozicijai, turės galimybę mokytis Estijoje
Estijos vyriausybė priėmė sprendimą, kad Estija sudarys sąlygas mokytis dešimčiai Baltarusijos studentų, kurie dėl politinių priežasčių buvo pašalinti iš savo šalies aukštųjų mokyklų.
Estija apmokės išlaidas, susijusias su dešimties Baltarusijos studentų mokymusi ir gyvenimu šalyje. Kiekvieno studento studijos priklausomai nuo specialybės kainuos apie 164 tūkst. kronų (36 tūkst. litų).


2006-04-19Niujorke – lietuvių menininkės grafikos paroda
Lietuvos generalinio konsulato Niujorke patalpose atidaryta lietuvių dailininkės Neringos Žukauskaitės grafikos paroda.
Vilniuje gyvenanti Neringa Žukauskaitė yra žinoma jaunosios kartos lietuvių grafikė. Menininkė gimė 1975 metais Vilniuje, dailę studijavo Vilniaus dailės akademijoje. Dailininkė parodose dalyvauja nuo 1996 metų, jos darbai jau buvo eksponuojami įvairiose užsienio šalyse.
Tai pirmoji Neringos Žukauskaitės paroda Niujorke. Parodos atidaryme saksofonu grojo Liudas Mockūnas, žinomas Lietuvos moderniojo džiazo ir laisvosios avangardinės muzikos atlikėjas ir kompozitorius.


2006-04-19Atnaujinta valstybinės kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzaminų laikymo tvarka
Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ISAK-520 "Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. ISAK-286 "Dėl valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo” pakeitimo” patvirtinti naujos redakcijos dokumentai: Valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas ir Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijų nuostatai.
Naujos redakcijos dokumentais patikslinamos egzaminų organizavimo ir vykdymo procedūros. Nuo šių metų gegužės mėnesio keičiama egzaminų ir kandidatų registracijos tvarka: kaip ir brandos egzaminų valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų bei kandidatų registravimas vyks Nacionalinio egzaminų centro duomenų perdavimo sistemoje KELTAS, šioje sistemoje vyks ir minėtų egzaminų rezultatų registravimas. Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijų nuostatuose patikslinta komisijų sudarymo tvarka.
Siekiant padėti suaugusiesiems kitakalbiams savarankiškai pasirengti valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminams išleistas naujas leidinys “Pasirenk egzaminams pats!”.


2006-04-18Balandžio 18-oji –Tarptautinė paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos diena

Balandžio 18 dieną pasaulyje minima Tarptautinė paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos diena. Šia proga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra kviečia miesto gyventojus ir svečius pažinti Vilniaus paveldą, išgirsti paminklų atgaivinimo istorijas. Balandžio 19 dieną, 16.30 val. Šv. Mikalojaus bažnyčioje (Šv. Mikalojaus g. 4) kviečiama pasigrožėti interjero freskų restauravimu. Balandžio 20 dieną, 13 val. Pranciškonų bažnyčioje (Trakų g. 9) kviečiama susipažinti su Šv. Lauryno koplyčios istorija ir restauravimo darbais.
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija balandžio 21 d. maloniai kviečia Vilniaus gyventojus, visuomenines organizacijas, moksleivius bei studentus, valstybinių ir privačių institucijų darbuotojus į Vilniaus pilių teritorijos tvarkymo talką.
Balandžio 18-ąją Tarptautine paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos diena 1982 metais paskelbė Tarptautinė paminklų ir vietovių apsaugos taryba (ICOMOS). Lietuvoje šios dienos minėjimas atgaivintas 1997 metais. Šią dieną visame pasaulyje stengiamasi atkreipti visuomenės dėmesį į kultūrai reikšmingų pastatų, ansamblių bei paveldo vietovių būklę, skatinama pagerbti reikšmingus kultūrinius paminklus, išsaugoti jų autentiškumą bei pritaikyti visuomenės reikmėms.


2006-04-18"Pavasario diena Europoje 2006" - Europos jaunimas kviečiamas diskutuoti apie savo ateitį
Jau ketvirti metai iš eilės švietimo ministerijų tinklas (European Schoolnet), bendradarbiaudamas su Europos Komisija, organizavo "Pavasario dieną Europoje", kurios tikslas - supažindinti jaunimą su Europos klausimais. 2006 m. kovo 21 - gegužės 9 d. valstybių narių, stojančių ir kitų Europos šalių (Norvegijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Šveicarijos ir kt.) mokyklose tuo pat metu vyksta renginiai tema "Diskutuokime apie savo ateitį".
"Pavasario diena Europoje" yra rengiama kasmet nuo 2001 m., tai jaunimo pažindinimo su Europos klausimais kampanija, o ypač unikali proga visoms bendrojo lavinimo mokykloms pareikšti savo nuomonę ir parodyti Europos piliečiams, kad jaunimas ir ES institucijos gali suvienyti savo jėgas, siekdami geresnio dialogo ir demokratinių pokyčių Europoje supratimo.
Nacionaliniai ir ES politikos veikėjai (Europos Komisijos, Europos Parlamento, Regionų komiteto bei Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai) raginami aktyviai dalyvauti ir prisidėti prie diskusijų apie Europos ateitį: lankytis mokyklose, rengti diskusijas 2006 m. kovo 21 - gegužės 9 d. ir dalyvauti diskusijose internete. Mokyklose taip pat bus organizuojami sprendimų priėmimo procedūros vaidmenų žaidimai, diskusijos ir su Europos vertybėmis susiję renginiai.
Trijose ankstesnėse "Pavasario dienose Europoje" buvo nagrinėjamas Konventas (2003), plėtra (2004) ir Konstitucija (2005).
Tinklalapį apie renginius dvidešimčia kalbų galima rasti adresu www.springday2006.org.


2006-04-17Lietuvos fotomenininkų darbai - Italijos bei Prancūzijos festivaliuose
Italijos bei Prancūzijos festivaliuose atidarytos lietuvių fotomenininkų parodos. Romoje, Hanso Christiano Anderseno muziejuje, festivalio "FotoGrafia" lankytojams pristatyta paroda, pavadinta "Lietuvių fotografija. Pakeliui į 21 amžių", pranešė Kauno "F galerija". Romoje bus eksponuojami fotografų Antano Sutkaus, Aleksandro Macijausko ir Romualdo Požerskio darbai. Trijų šalies fotografų - klasikų darbai atskleidžia tiek jų kūrybinės stilistikos evoliucijas, tiek ir Lietuvos socialinę raidą per pastaruosius 50 metų. Lankytojai galės susipažinti su mūsų dar nesena istorija - lietuvių tapsmu miestiečiais, inteligentais, tautinių švenčių dalyviais, kovotojais už natūrinį ūkį, už nepriklausomybę bei svajotojais.
Tą pačią dieną Prancūzijoje, Vanė mieste atidarytas Jūros fotografijos festivalis, kuriame Lietuva dalyvauja viešnios teisėmis. Prancūzijoje mūsų šaliai atstovauja paroda "Lietuvių fotografija: tarp 9-to dangaus ir 99 km jūros".


2006-04-17Egzaminų streso valdymo strategija
Artėjant abitūros egzaminams, švietimo ir mokslo įstaigos pristato šių metų brandos egzaminų tvarką bei ragins moksleivius, jų tėvus ir mokytojus valdyti stresą.
Mobiliosios informacinės kampanijos „Egzaminai.Nesinervink.lt“ komandos pradeda keliones po Lietuvos mokyklas. Iki gegužės 12 dienos specialiai apmokyti studentai aplankys 130 mokyklų, drauge su mokiniais sprogdins baimės burbulus ir ragins ramiai ruoštis egzaminams. Svarbu, kad raginimas nepūsti egzaminų baimės burbulo pasiektų ne tik moksleivius, bet ir visus, kurie yra šalia jų. Kelią nepagrįstoms baimėms turi užkirsti žinojimas, kad egzaminų užduotys kiekvienais metais rengiamos pagal mokymosi programas, o informacija apie egzaminus, jų laikymo tvarką yra prieinama internetu, telefonu ir skelbiama mokyklose. Užuot nerimavę, abiturientai visą energiją turėtų skirti susikaupimui ir ramiam mokymuisi. Švietimo ir mokslo ministro teigimu, šių metų kampanija skatins moksleivius labiau pažinti save ir suprasti, kad keliai į sėkmę yra skirtingi. Egzaminų laikymo patirtimis ir mintimis apie jų rezultatų svarbą su Lietuvos moksleiviais dalysis žinomi žmonės, atradę savo sėkmę Lietuvoje - Jurga Šeduikytė, Marius Veselis, Jurga Baltrukonytė.
Kaip ir ankstesniais metais iki egzaminų sesijos pabaigos moksleiviams, jų tėvams ir mokytojams informaciją teiks nemokama „Lietuvos telekomo“ Egzaminų pagalbos linija 8-800-10118, interneto svetainė http://www.nesinervink.lt.
Informaciniais akcijos partneriais sutiko būti 60 žiniasklaidos kanalų, kurie seks akcijos eigą, patars moksleiviams, kaip pasiruošti egzaminams. Skirtukų knygoms su naudinga informacija jaunimas galės gauti savo mokyklose.


2006-04-16Lietuvoje gali būti atidarytas Gugenheimo bei Ermitažo muziejų filialas
Vilniaus miesto delegacijos vizito Sant Peterburge metu aptarta galimybė 2009-aisiais Vilniuje atidaryti bendrą Gugenheimo (JAV) bei Ermitažo (Rusija) muziejų filialą.
Vilniaus miesto meras su Gugenheimo muziejaus vadovu Niujorke buvo susitikęs dar praėjusiais metais. Susitikime su Ermitažo vadovu planas įkurti bendrą muziejų filialą aptartas atsižvelgiant į glaudų Ermitažo bei Gugenheimo muziejų bendradarbiavimą. Planuojama, kad per artimiausius du mėnesius Gugenheimo muziejaus vadovas iš Niujorko bei Ermitažo vadovas susitiks Vilniuje ir jau vietoje aptars visas filialo steigimo galimybes.
Taip pat sutarta jau šią vasarą Vilniuje įgyvendinti virtualaus Ermitažo muziejaus projektą.


2006-04-16LR Švietimo ir mokslo ministerija paskelbė 2006 m. nuotolinio mokymosi kursų rengimo konkursą
Švietimo ir mokslo ministerija, vykdydama programos ITMiS paprogramę LieDM, skelbia konkursą paremti aukštojo mokslo nuotolinių studijų kursus, priklausančius jau teikiamoms arba naujai rengiamoms studijų programoms, taip pat kursus, kurie bus naudojami kvalifikacijos tobulinimui ar perkvalifikavimui. Prioritetas bus suteikiamas kelių institucijų kartu rengiamiems bei teikiamiems kursams.
Nuotolinių studijų kurso rengimo paramai bus skiriama iki 12 tūkst. Lt, bet ne daugiau kaip 75 % kurso rengimo išlaidų.
Paraiškos priimamos iki 2006 m. balandžio 28 d. Paraiškos formą bei ankstesnių Nuotolinio mokymosi kursų rengimo konkursų nugalėtojų sąrašą galima rasti interneto svetainėje http://www.mokslas.lt skyriuje „Technologijos“.


2006-04-15Kaliningrade - Liudvikui Rėzai skirta paroda
Balandžio 11 d. Kaliningrade, Frydlando vartuose įvyko trims garsiems Kionigsbergo miesto gyventojams skirtos parodos atidarymas.
Šiemet sukanka 230 metų kai gimė Prūsijos karalienė Luizė — karaliaus Frydricho Vilhelmo III, valdžiusio Prūsiją 1776-1840 m., žmona, 10 vaikų motina, mirusi sulaukusi vos 34 metų, Ernstas Teodoras Amadėjus Hofmanas (1776- 1822) — romantizmo atstovas, rašytojas, dailininkas ir kompozitorius, 20 metų gyvenęs Kionigsberge ir Liudvikas Rėza — Kionigsbergo universiteto rektorius, K.Donelaičio „Metų“ leidėjas.
Frydlando vartai, kuriuose vyksta paroda — vieni iš septynių iki mūsų dienų išlikusių fortgifikacinių Kionigsbergo vartų, kuriuose įrengtas muziejus. Parodą kartu su muziejumi rengia Lietuvos generalinio konsulato Kaliningrade kultūros atstovybė.


2006-04-15Nauja studentų žinių vertinimo sistema VDU
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektoriaus Vytauto Kaminsko įsakymu įvestas norminis pagrindinių studijų studentų žinių vertinimas. Remiantis juo dėstytojai siūlo patiems studentams susitarti dėl pažymių. VDU nauja žinių vertinimo sistema įvesta atsižvelgiant į Bolonijos deklaraciją, pagal kurią iki 2010 metų bus sukurta bendra Europos studijų erdvė. Lietuva, pasirašius Bolonijos deklaraciją, tapo proceso dalyve. Dėl studentų mobilumo šalies viduje ir tarp skirtingų Europos šalių, negalima palyginti studentų įvertinimų.
Norminis vertinimas studentus reitinguoja ne pagal absoliutines žinias, o pagal tai, koks tu esi sraute, grupėje ar kurse. Pagal VDU rektoriaus įsakymu įvestą norminę vertinimo sistemą bus atskirai vertinami teigiamus ir neigiamus įvertinimus gavę studentai. Dėstytojas nustato minimalų įvertintų žinių kiekį, už kurį rašomas pažymys 5. Minimalus žinių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 35% ir ne didesnis kaip 55% visų žinių. Pagal VDU rektoriaus V. Kaminsko pasirašytą įsakymą, norminis vertinimas gali būti netaikomas, kai grupėje yra mažiau nei 25 studentai, taip pat vertinant žinias, įgyjamas seminarų, pratybų, praktikų, laboratorinių darbų metu, vertinant kursinius darbus ir individualias užduotis. Pagal dokumentą, kai neigiamų galutinių pažymių skaičius viršija 25 % studentų, turėjusių teisę laikyti egzaminą, dėl įvertinimo analizės sudaroma katedros komisija, kuri išvadas teikia dalyko dėstytojui ir katedros vedėjui.
Nauja tvarka nepatenkinti ne tik studentai, kurie bijo nuvertinimo, bet ir dalis dėstytojų, kurie mano, kad toks žinių vertinimas nėra teisingas studentų atžvilgiu.


2006-04-14Lietuvos menininkai Vokietijos kino ir teatro festivaliuose
Balandžio 5-11 d. Visbadene (Heseno žemė) vyko Šeštasis tarptautinis kino festivalis goeast, skirtas Rytų ir Vidurio Europai. Savaitę truksiančio festivalio metu konkursinėje programoje buvo parodyti 157 ilgieji ir trumpieji filmai iš 25 šalių. Vien šioje programoje buvo galima pamatyti 13 vokiečių filmų premjerų. Festivalio metu kasmet organizuojama rubrika ,,Portretas“, kurioje pristatomas dar sovietmečiu pradėjęs filmuoti režisierius, darbą tebetęsiantis iki šiol. Tuo būdu galima susipažinti su visa menininko kūrybine biografija. Šiemet ,,Portreto“ rubrika skirta lietuvių režisieriui Šarūnui Bartui, parodyti septyni filmai (,,Namai“, 1997; ,,Koridorius“, 1995; ,,Laisvė“, 2001; Septyni nematomi žmonės“, 2005; ,,Mūsų nedaug“, 1996; ,,Praėjusios dienos atminimui“, 1990; ,,Trys dienos“, 1991), įvyko režisieriaus pokalbis su kino kritiku Skirmantu Valiuliu. Daugiau informacijos apie festivalį – interneto svetainėje www.filmfestival-goeast.de.
Visbadeno galerijoje ,,Photonet“ atidaryta fotografės Ramūnės Pigagaitės paroda ,,Cleaning Woman“. Paroda veiks iki gegužės 12 d. (www.photonet-online.de). Berlyne, buvusiame baldų fabrike įsikūrusioje galerijoje (Zurmoebelfabrik) pirmą kartą Vokietijoje koncertavo garsi Lietuvos elektroninės muzikos grupė ,,Fusedmarc“, gegužę dalyvausianti ir festivalyje Šiaurės Reino Vestfalijoje.
Diuseldorfe (Šiaurės Reino Vestfalijos žemė) balandžio mėn. vyksta teatro festivalis ,,Naujoji Europa – barbarų belaukiant?“ (Das Neue Europa – warten auf die Barbaren?, www.theaterkanal.de). Festivalyje dalyvauja Barselonos, Budapešto, Krokuvos ir Palermo teatrai, kaip ir Diuseldorfo teatras, priklausantys Europos teatrų sąjungai (U.T.E.). Festivalio metu, šalia A. Stasiuko, J. Andruchowytziaus, J. Topolio skaitymų balandžio 11 d. dalyvaujant autoriui vyko festivalio užsakymu parašytos Mariaus Ivaškevičiaus pjesės ,,Apgaubti“ (,,Abgeschirmt“, vertė Claudia Sinnig) sceninis skaitymas (rež. Stefanie Achnelt).


2006-04-14Lietuvos studentams stipendija Jeilio (JAV) universitete
Kazickų fonas skyrė stipendiją gabiems Lietuvos studentams mokytis Jeilio universitete magistro studijų pakopoje. Įstojusiam į programą mokslų daktaro laipsniui gauti Jeilio universitete studentui bus apmokamos studijos, skiriama disertacijos stipendija ir vasaros praktikos parama penkeriems metams. Lietuvos studentai, siekiantys mokslų daktaro laipsnio ir turintys reikalingas mokslines kvalifikacijas, turėtų stoti į pasirinktą programą.
Daugiau informacijos apie mokslus Jeilio universitete bei apie šią programą, galima gauti Jeilio universiteto internetinėje svetainėje: http://www.yakle.edu/graduateschool/admissions/. Taip pat interesantai turėtų atsiųsti savo gyvenimo aprašymus adresu kffusa@excite.com. Nurodytu adresu galima užduoti ir klausimus.


2006-04-13XIX amžiaus Ispanijos fotografijų paroda Šiauliuose
Å iaulių „AuÅ¡ros“ muziejaus padalinyje — Fotografijos muziejuje veikia tarptautinė XIX a. Ispanijos fotografijų paroda „Hola, España!“, kurią surengė Lietuvos dailės muziejus, Ispanų istorinio paveldo institutas (Madridas), Lietuvos ir Ispanijos draugija. Parodos atidaryme pristatytas lietuvių ir ispanų kalbomis iÅ¡leistas jos katalogas. Renginyje dalyvavo parodos kuratoriai bei katalogo sudarytojai Margarita Matulytė (Lietuvos dailės muziejus) ir Evaldas Galvanauskas (Lietuvos ir Ispanijos draugija).
Å ia paroda tęsiamas Lietuvos dailės muziejaus kilnojamųjų fotografijos parodų ciklas „Sveika, Europa!“. 2004 m. balandžio 30 d. Vilniaus paveikslų galerijoje buvo atidaryta „Salve, Italia!“, 2005 m. balandžio 22 d. – „¡Hola, España!“, o 2006 m. rengiama „Bonjour, la France!“. 2005 m. birželio–liepos mėn. kilnojamoji paroda „Salve, Italia!“ buvo eksponuojama ir Fotografijos muziejuje Å iauliuose. Migelio de Servanteso Savedros (1547–1616) romano „IÅ¡moningasis idalgas Don Kichotas iÅ¡ La Mančos“ 400 metų jubiliejui skirta paroda yra Lietuvos Respublikos ir Ispanijos Karalystės 2004–2008 m. kultÅ«ros bendradarbiavimo programoje vienas reikÅ¡mingiausių vaizduojamojo meno projektų. Parodą rėmė ir jos katalogo leidybą finansavo Lietuvos Respublikos kultÅ«ros ministerija.
Parodoje „Hola, España!“ pristatoma Lietuvos dailės muziejaus XIX a. Ispanijos fotografijų kolekcija ir Ispanijos istorinio paveldo institute, Madride, saugomas Laurent’o fotografijos namų archyvas. Eksponuojama muziejaus XIX a. originalių fotografijų kolekcija ir instituto kolodijaus stiklo negatyvų atspaudai. Tai ne tik integruoja mÅ«sų Å¡alyje saugomą rinkinį į bendrą Europos kultÅ«ros paveldą, bet ir atskleidžia senosios „fotolaboratorijos“ specifiką. Parodoje – 1858–1887 m. Ispanijos pietų, vidurio ir Å¡iaurės regionų vaizdai: miestų panoramos, gatvės, architektÅ«ra, uostai, geležinkeliai, tiltai bei kiti istoriniai objektai, gyventojų portretai. Viena įspÅ«dingiausių parodos fotografijų yra septynių dalių Sevilijos panorama, sukurta apie 1866 m. Vertingas karalienės Izabelės II epochą atspindinčias fotografijas sukÅ«rė Žanas Lorenas (Jean Laurent) bei jo įsteigti fotografijos namai. Fotografo, jo kompanionų veiklos mąstą, darbų populiarumą liudija ir Lietuvos Å¡viesuomenės XIX a. pab. rinkti bei iÅ¡saugoti Ispanijos fotovaizdai.
Šiauliuose paroda veiks iki gegužės 6 d. Paroda pristatoma Lietuvos muziejų portale www.muziejai.lt bei Lietuvos dailės muziejaus svetainėje www.ldm.lt.


2006-04-13IBM ieškojo jaunųjų Lietuvos programavimo genijų
Įvertinusi praėjusių metų pabaigoje Lietuvoje įkurto programinės įrangos paslaugų centro sėkmę IBM nusprendė toliau plėtoti savo veiklą ir pradeda remti Lietuvos moksleivių informatikos olimpiadą, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas programavimui.
Balandžio 5-8 dienomis Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje vyko baigiamasis septynioliktosios Lietuvos moksleivių informatikos olimpiados etapas. Dėl nugalėtojo titulo spręsdami programavimo užduotis rungėsi beveik penkiasdešimt geriausiai Lietuvoje programuojančių moksleivių. I ir II laipsnio diplomais apdovanota 12 moksleivių. III laipsnio diplomai atiteko 5 moksleiviams. Dar 10 moksleivių gavo pagyrimo raštus. Laureato diplomas įteiktas Adomui Paltanavičiui iš Vilniaus liciejaus.
Septynioliktosios Lietuvos moksleivių informatikos olimpiados interneto svetainė – http://zemaicio.svencionys.mit.lt/index.php?p=94. Plačiau apie Lietuvos ir tarptautines informatikos olimpiadas – http://ims.mii.lt/olimp.


2006-04-12Patvirtintas aukštojo mokslo plėtros planas 2006 -2010 m.
Ministras Pirmininkas A.Brazauskas pasirašė nutarimą dėl Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtros 2006–2010 metų plano patvirtinimo. Šis nutarimas buvo priimtas lapkričio 29 d. Vyriausybės posėdyje.
Planas – etapinis Lietuvos švietimo sistemos dokumentas, atveriantis kelius nuosekliai mūsų šalies aukštojo mokslo reformai. Plane numatoma tobulinti visos aukštojo mokslo sistemos ir valstybinių aukštųjų mokyklų valdymą ir pertvarkyti sistemos finansavimą. Taip pat numatytos studijų turinio atnaujinimo ir aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo priemonės.
Planas bus įgyvendinamas dviem etapais. Pirmajame etape (2006-2007 m.) parengiami ir priimami teisės aktai, reikalingi planui įgyvendinti ir veiksmingai, darniai, atsakingu valdymu, tikslingu finansavimu ir racionaliu išteklių naudojimu grindžiamai kokybiškai aukštojo mokslo sistemai sukurti. Antrajame etape (2008–2010 m.) plano nuostatos įgyvendinamos vadovaujantis pakeista teisine baze. Numatoma, kad bus pertvarkytos ir suderintos dabartinių ekspertinių ir aptarnaujančių aukštojo mokslo įstaigų ir organizacijų (Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos mokslų akademijos, Rektorių konferencijos, Studijų kokybės vertinimo centro ir kt.) funkcijos. Bus sukurta mokslinių tyrimų programinio ir konkursinio finansavimo sistema, kuri leis koreguoti dabartinę institucijų finansavimo pagal mokslinių tyrimų rezultatus tvarką.
Rengiant projektą Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva buvo atlikta išsami aukštojo mokslo sistemos būklės analizė, kurią rengiant aktyviai dalyvavo įvairių institucijų (Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos, studentų sąjungų, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos ir kt.) atstovai. Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo organizuojami vieši projekto svarstymai. Planas parengtas atsižvelgiant į Valstybės ilgalaikės raidos strategiją, Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikę strategiją, Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatų įgyvendinimo programą, Europos Vadovų Tarybos 2000 m. priimtą Lisabonos strategiją ir Nacionalinę Lisabonos strategijos įgyvendinimo programą


2006-04-12Arūno Matelio filmo „Prieš parskrendant į žemę“ tarptautinis turas festivaliuose ir TV
Kovo 30 – balandžio 9 d. Tel Avive prasidėjo tradicinis tarptautinis dokumentinis kino festivalis Docaviv. Šio festivalio specialioje nekonkursinėje programoje parodytas ir Arūno Matelio filmas „Prieš parskrendant į Žemę“. Filmo autorius dalyvavo filmo pristatyme ir susitikime su filmo žiūrovais.
Pirmą kartą Lietuvos kino istorijoje lietuviškas filmas pristatomas Kanuose didžiausioje pasaulyje komercinėje TV mugėje MIP DOC. Joje dalyvauja pagrindinių TV kanalų programų sudarytojai, vadovai, distributoriai ir kūrėjai. Čia filmas ir TV „atranda“ vieni kitus ir taip filmo auditorija nuo jo rodymo festivaliuose ir kino teatruose išsiplečia iki dešimtmilijoninės auditorijos visame pasaulyje. Filmas yra pristatomas šveicarų kompanijos kino stende, nurodant kad filmo autorius yra lietuvis ir filmas sukurtas Lietuvoje bei pristatomi visi jo prizai, iškovoti Europoje.
Kovo 31 – balandžio 9 d., St. Peterburge filmas buvo rodomas konkursinėje festivalio „Time to Live“ programoje. Čia dalyvavo filmo operatorius Audrius Kemežys (filmo ir operatoriaus dalyvavimą remia Lietuvos konsulatas St. Peterburge). Balandžio 8–14 d. Kijeve kino festivalyje „Kontakt“ filmas rodomas nekonkursinėje programoje „XXI amžiaus vaikai“ (CHILDREN OF THE XXI). Kovo 29 filmas buvo parodytas Nyderlanduose per visuomeninę TV bei kovo 5 d. per Prancūzijos – Vokietijos kultūrinį ir meno kanalą ARTE. A.Matelio pageidavimu, filmas bus nedubliuotas ir rodomas lietuvių kalba su subtitrais. Tai gana retas atvejis tų kanalų tokiose laiko pozicijose. Abi TV pristatydamos ir reklamuodamos nepamiršta paminėti, jog tai filmas pelnęs daugybę europinių apdovanojimų ir nominuotas „Europiniam Oskarui“.2006-04-11Kultūros ministras ir Vilniaus meras pasirašė VšĮ „Vilnius- Europos kultūros sostinė 2009“ steigimo aktą
Balandžio 10 d. Vilniaus Rotušėje, Mero menėje Kultūros ministras Vladimiras Prudnikovas ir Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas pasirašė VšĮ „Vilnius-Europos kultūros sostinė 2009“ steigimo aktą. Šiai įstaigai ketinama patikėti programos "Vilnius -Europos kultūros sostinė 2009" projekto rengimą bei įgyvendinimą.
Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009 — tai yra vienas rimčiausių iššūkių ne tik Vilniaus miestui, bet ir mūsų valstybei. Europos kultūros sotinė turi būti ne vienos dienos fejerverkas, kuris nušvis danguje ir po kelių akimirkų užges, o ilgalaikė investicija miestui bei kuriant šalies įvaizdį. Per šiuos svarbius metus sukurta nauja infrastruktūra ar užmegzti kultūrinai ryšiai turi būti stiprus katalizatorius tolimesnei miesto ir jo kultūros raidai, todėl įsteigtos įstaigos laukia sunkus ir atsakingas darbas.
Po įstaigos įsteigimo bus skelbiamas konkursas įstaigos vadovo pareigoms užimti. Įstaiga turės parengti programos „Vilnius – Europos kultūros sotinė 2009“ projektą ir jį įgyvendinti. Įstaigos steigėjai Kultūros ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybė.
Programa "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" yra valstybinė svarbos projektas, už kurio sėkmę atsakomybė tenka Vyriausybei.


2006-04-11Jau antrą kartą Lietuvoje finišuoja nacionalinis konkursas "Nerūkanti klasė"
Balandžio 7 d. laisvalaikio ir pramogų centre "Mega" Kaune prasidėjo nacionalinio konkurso "Nerūkanti klasė 2006" finalinis turas, kuriame dėl nerūkančios klasės titulo varžėsi klasės iš visų 10 Lietuvos apskričių. Į finalinį "Nerūkančios klasės" turą dalyviai pateko nugalėję atrankiniuose apskričių turuose, kurių metu klasėms teko demonstruoti savo meninius sugebėjimus, gilinti žinias apie rūkymo žalą, rungtis sporto rungtyse. Konkurso metu klasės vykdė prevencinę veiklą mokyklose, ir galėjo bet kada būti patikrintos ar laikosi savo pažado nerūkyti konkurso metu. Pirmųjų vietų nugalėtojai buvo apdovanoti vertingais prizais, o konkurso dalyvių pasveikinti atvyko Sveikatos apsaugos ministras prof. Ž. Padaiga.
Konkursas "Nerūkanti klasė" vyksta daugelyje Europos šalių. Jo efektyvumas yra patvirtintas mokslinėmis studijomis. Lietuvoje vykusiame konkurse šiemet dalyvavo daugiau nei 100 8-ų klasių iš visos Lietuvos. Susidomėjimas buvo toks didelis, kad rengėjams teko daryti norinčiųjų dalyvauti atranką. Kitais metais planuojama plėsti konkurso apimtis, įvedant rajoninius turus ir taip suteikiant galimybę dalyvauti didesnei daliai norinčiųjų patekti į konkursą.
Vyko ir naujas ES kovos su rūkymu kampanijos "HELP – už gyvenimą be tabako" etapas, kurio metu keliaujama po visą Europą ir surengta daugiau nei 100 renginių, buvo tikrinamas piliečių iškvėpto anglies monoksido lygis. Akcijos metu, ES šalyse ketinama patikrinti daugiau kaip 50 000 gyventojų. Daugiau informacijos apie kampaniją "HELP-už gyvenimą be tabako" galima rasti tinklalapyje www.help-eu.com


2006-04-10„Knygų pavasaris” – knygų mugė, kultūriniai renginiai visiems
Balandžio 7–9 dienomis Vilniaus mokytojų namuose vyko „Knygų pavasaris”. Tai jau devintoji literatūrinė šventė, kurios metu visas tris dienas veikė Lietuvos leidyklų ir Punsko „Aušros” leidyklos surengta knygų mugė, beveik kas valandą Mokytojų namų erdves užpildė įvairūs renginiai: naujausių knygų pristatymai, susitikimai su autoriais, leidėjais, koncertai, netradicinės literatūrinės akcijos. Tradiciškai tomis dienomis lankytojai galėjo apžiūrėti parodas. Renginio metu buvo nominuojamos labiausiai perkamos knygos. Šis renginys buvo dar viena gera proga leidėjams susitikti su skaitytojais, o skaitytojams leidyklų kainomis įsigyti įvairaus turinio pačių naujausių ir anksčiau išleistų knygų.
Visas tris dienas „Knygų pavasaryje” veikė tradicinė naujausių knygų paroda, o galerijoje „Koridorius” – Felikso Marcinkaus fotografijų paroda „Gražiausios Lietuvos sodybos”.


2006-04-10Teisingumo ministerija kviečia teikti teisinio švietimo projektus
Teisingumo ministerija ragina nevyriausybines organizacijas teikti visuomenės teisiniam švietimui skirtus projektus. Minėti projektai bus finansuojami iš Visuomenės teisinio švietimo programos lėšų. Paraiškas gali teikti visos įregistruotos nevyriausybinės organizacijos, kurių tikslas - žmogaus teisų gynimas, teisinis švietimas, pilietinis ugdymas. Teisingumo ministerija laukia projektų, kurie bus įgyvendinami 2007 metais. Paraiškos priimamos iki šių metų lapkričio 1 d. Teisingumo ministro įsakymu sudaryta komisija atsižvelgdama į nevyriausybinės organizacijos patirtį ginant žmogaus teises, skatinant pilietinį ugdymą, vykdant teisinį švietimą, vertins projekto aktualumą, veiksmingumą ir įgyvendinimo realumą. Ji siekia, kad projektai pasiektų kuo didesnę ir įvairesnę auditoriją.
Vykdydama Visuomenės teisinio švietimo programą, Teisingumo ministerija ne vienerius padeda organizuoti bendrojo lavinimo mokyklų mokinių teisinių žinių viktoriną – konkursą "Temidė". Pernai panaši "STOP" olimpiada buvo surengta teisę studijuojantiems jaunuoliams. Teisingumo ministerijos iniciatyva išleistas vadovėlis 10-12 klasių moksleiviams "Teisė kiekvienam". Šio vadovėlio pagalba mokyklose dėstomi teisės pagrindai.
Informaciją apie projektus, jų finansavimo tvarką bei paraiškos formą galima rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje www.tm.lt , ministro įsakymų skiltyje (2005 m. gruodžio 28 d. LR teisingumo ministro įsakymas Nr. 418 "Dėl nevyriausybinių organizacijų teisinio informavimo ir konsultavimo projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo).


2006-04-09Jaunimo teatro scenoje - pogrindinis Baltarusijos teatras
Valstybiniame Jaunimo teatre svečiavosi vos prieš metus užgimęs, tačiau tarptautinio dėmesio nestokojantis pogrindinis Baltarusijos teatras. Jaunimo teatras tęsia teatro forumo tradicijas ir šiais metais žiūrovus supažindins su aktualiausiais kaimyninės Baltarusijos teatriniais reiškiniais.
Šių metų Baltarusijos laisvojo teatro forumas neapsiriboja naujausių baltarusiškų pjesių eskizais ir skaitymais, naujojo Jaunimo teatro projekto tikslas - pristatyti prieš metus kaimyninėje šalyje gimusį naują meninį reiškinį - Laisvąjį teatrą. Šiandien tai vienintelė nepriklausoma trupė, drąsiai besipriešinanti valdžios cenzūrai ir spaudimui. Didžiausias paradoksas, jog pačiame Minske patekti į Laisvojo teatro spektaklius publikai labai sudėtinga - siekiant išvengti valdžios provokacijų kiekvienas žiūrovas turi praeiti griežtą atranką. Laisvojo teatro lyderis Nikalojus Chalezinas minėjo, kad norint Minske žiūrovui patekti į spektaklį, jam reikia sužinoti specialų telefono numerį, prisiskambinti ir užsiregistruoti. Tik po to atvykstama į susitartą vietą mieste, kur reikia patvirtinti savo tapatybę. Į visus spektaklius žiūrovai registruojami iš anksto, tiesiog šiaip patekti į patalpą kurioje rodomas spektaklis praktiškai neįmanoma.
Baltarusijos Laisvasis teatras įkurtas pernai kovą, kada dramaturgas N. Chalezinas ir jo žmona Natalija Koliada inicijavo šiuolaikinės dramaturgijos konkursą. Per du mėnesius jie sulaukė 230 pjesių iš 9 šalių.


2006-04-09Mokiniai nepritaria privalomam mokslui iki 18 metų
Lietuvos mokinių parlamentas (LMP) išplatino viešą laišką, kuriuo pasisako prieš LR Konstitucijos 41 straipsnio įstatymo pataisos projektą, kuris siūlo Lietuvoje įvesti privalomą mokslą iki 18 metų. LMP manymu, įvesti privalomą mokslą iki 18 metų yra netikslinga, nes vis tiek nepasitvirtintų teiginys, kuriuo ši pataisa yra argumentuojama, jog taip Lietuvos valstybėje būtų daugiau žmonių, turinčių vidurinį išsilavinimą. Viešajame laiške akcentuojama, kad daugelis mokinių vidurinį išsilavinimą įgyja sulaukę 18,5 – 20 metų. LMP teigia, kad nereikėtų dar ilgiau mokyklose laikyti mokinių, kurie neturi motyvacijos mokintis, nes taip jie tik trukdytų tiems, kurie nori įgyti vidurinį išsilavinimą, kad turėtų būti sukurtos palankios sąlygos ir tiems, kuriems pakanka pagrindinio išsilavinimo bei tiems, kurie deda pastangas, jog gautų vidurinio išsilavinimo atestatą. Todėl LMP, išreikšdamas savo poziciją, LR Seimui siūlo nepritarti šiai įstatymo pataisai ir palikti iki šiol galiojusią sistemą, kai privalomas mokslas yra iki 16 metų.
Lietuvos mokinių parlamentas – tai nacionalinė demokratiškai renkama mokinių organizacija, vienijanti laisvus ir atsakingus mokinius, kurie argumentuotai ir tvirtai pateikia mokinių problemas bei poziciją ir kryptingai formuoja jaunimo politiką Lietuvoje.


2006-04-08Klaipėdoje paminėtos dailininko Adomo Brako 120 gimimo metinės
Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerijoje Klaipėdoje balandžio 5–7 d. buvo minimos 120-osios dailininko Adomo Brako (1886-1952), vienintelio profesionalaus lietuvio dailininko, studijas baigusio Paryžiuje, nuolat gyvenusio prieškario Klaipėdoje, gimimo metinės. Minėjimo programą finansavo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
Balandžio 5 d. Adomo Brako dailės mokykloje vyko dailininko A. Brako vardo suteikimo buvusiai Klaipėdos vaikų dailės mokyklai iškilmės. Buvo pristatytas mokyklos auklėtinių projektas „Adomui Brakui – 120“ ir VDA Klaipėdos vizualinio dizaino katedros studentų projektiniai darbai „Adomo Brako dailės mokyklos ženklas“. Dalyvavo aktorius Valentinas Klimas, smuikininkas Juozas Staniulis. Balandžio 6 d. LDM Prano Domšaičio galerijoje buvo surengta mokslinė konferencija „Užmaršties dulkes nubraukus. Klaipėdos krašto visuomenės veikėjo Adomo Brako 120-ąsias gimimo metines minint“. Čia pirmą kartą buvo nagrinėjama A. Brako kultūrinė, visuomeninė veikla, jo idėjų paveldas. Konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš Klaipėdos, Vilniaus, Pagėgių. Balandžio 7 d. LDM Prano Domšaičio galerijoje atidaryta paroda „Mūsų brangiajam gimtajam Krašteliui“, skirta dailininko Adomo Brako kūrybai (paroda veiks iki gegužės 7 d.). Pirmą kartą buvo eksponuojami iki šiol visuomenei nežinomi A. Brako kūriniai, saugomi Lietuvos literatūros ir meno archyve Vilniuje (60 vnt.). Buvo galima pamatyti kitus, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, privačiuose rinkiniuose saugomus kūrinius, taip pat A. Brako iliustruotus leidinius iš KU bibliotekos dr. K. Pemkaus ir Mažosios Lietuvos archyvų; dokumentus, rankraščius. Balandžio 7 d. LDM Prano Domšaičio galerijoje vyko kultūros vakaras „Kad lietuvis su džiaugsmu prisipažintų esąs lietuvis“. Dalyvavo aktoriai Virginija Kochanskytė (vakaro scenarijus ir režisūra), Petras Venslovas, Sigita Kubiliūtė (vokalas), Rima Gutautaitė (fortepijonas), Klaipėdos etnokultūros centro ir Mažosios Lietuvos bendrijos vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Vorusnėlė“ (vad. Dalia Kiseliūnaitė), choras „Klaipėda“ (dirigentas Kazys Kšanas, koncertmeisterė Miglė Mosonienė).


2006-04-08Vilniuje vyko Mokomojo Europos Parlamento sesija
Balandžio 1 - 7 dienomis Vilniuje vyko tarptautinė Mokomojo Europos Parlamento sesija. Joje dalyvavo visų Europos Sąjungos šalių ir šalies kandidatės Bulgarijos atstovai (150 mokinių ir apie 30 mokytojų iš 26 šalių). Mokiniai diskutavo aktualiais Europos Sąjungai klausimais, numatytais Europos Parlamento darbotvarkėje, priėmė rezoliucijas bendros ES užsienio politikos, euro zonos plėtros, migracijos Europos Sąjungoje ir "protų nutekėjimo", genetinių tyrimų, kovos su terorizmu, ES konstitucijos ir kitais klausimais. Sesijos posėdžiai vyko Lietuvos Respublikos Seime, ministerijose. Jos dalyviai susitiko su Lietuvos Respublikos Prezidentu Valdu Adamkumi, politikais, Lietuvoje reziduojančiais ambasadoriais.
Tarptautinis projektas Mokomasis Europos Parlamentas Lietuvoje pradėtas vykdyti 2003 metais. Jį vykdo viešoji įstaiga „Europos namai“, remia Švietimo ir mokslo ministerija. Projektas skirtas vyresnių klasių moksleiviams. Jo tikslas – plėtoti Lietuvos jaunimo žinias apie Europos Sąjungos idėją bei integracijos procesus, ugdyti jaunuolių tautinę ir pilietinę savimonę. Per trejus projekto įgyvendinimo metus surengta devyniolika regioninių sesijų apskričių centruose ir trys nacionalinės sesijos (dvi iš jų vyko Lietuvos Respublikos Seime). Mokomajame Europos Parlamente jau dalyvavo apie 1200 vyresniųjų klasių moksleivių iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų. Geriausiai pasirodžiusieji jaunuoliai atstovavo Lietuvai tarptautinėse sesijose Stokholme, Liuksemburge, Helsinkyje, Varšuvoje, Hagoje, Kopenhagoje, Madride.
2005 m. tarptautinė Mokomojo Europos Parlamento sesija vyko Ispanijoje ir Vengrijoje.


2006-04-07„Kino pavasaris’06“ atgarsiai
Kovo 23-balandžio 6 dienomis „Coca-Cola Plaza“ kino teatre vyko tarptautinis filmų festivalis „Kino pavasaris‘06“. Žiūrovų vertinimui buvo pasiūlyta daugiau nei 50 filmų iš viso pasaulio. Šalia gausios užsienio filmų panoramos buvo pristatyti ir naujausi lietuvių darbai.
Į ekranus atkeliavo geriausiais prestižiniuose kino festivaliuose pripažinti filmai. Tarp jų - pernai Kanų kino festivalyje pagrindinį prizą laimėję broliai belgai Jeanas-Pierreas (Žanas Pjeras) ir Lucas Dardenneai (Liukas Dardenai) pristatė socialinę dramą "Vaikas". Kitas "Kino pavasario" perliukas praėjusių metų "Berlinalės" laureatas - Pietų Afrikoje sukurta juosta "Karmen Kajelitsoje". Daugiausiai debatų 2005-ųjų Kanų festivalyje ir sukėlė prieštaringų atsiliepimų bangą išprovokavo režisieriaus Thomo Clay (Tomo Klei) filmas "Didžioji Roberto Karmaiklo ekstazė". Festivalyje parodyta ir garsaus argentiniečių režisieriaus Marcelio Pineyro (Marselio Pineiro) psichologinė drama "Gronholmo metodas". Mongolijai atstovaujančios režisierės Byambasuren Davaa (Bjambasuren Dava) filmas "Geltonojo šuns uola" atskleidė šiuolaikinės Mongolijos realijas. Parodytas ir dokumentininko Michaelio Glawoggerio filmas "Dirbančio žmogaus mirtis". Kinijos istorijos momentus, paliekančius pėdsaką tėvo ir sūnaus bendravimui, atskleidė garsaus režisieriaus Zhang Yango (Džango Jango) filmas "Saulėgrąža". Trys Belgijos režisieriai Dominiqueas Abelis (Dominikas Abelis), Fiona Gordon ir Bruno Romy žiūrovams pristatė linksmo absurdo komediją beveik be dialogų "Ledkalnis".
Ne mažiau dėmesio sulaukė ir lietuviškos "Kino pavasario" programos filmai. Žiūrovai galėjo išvysti naujausius Janinos Lapinskaitės, Kristijono Vildžiūno, Romo Lileikio ir kitų kūrėjų filmus.


2006-04-07Patvirtinti doktorantūroje dalyvaujančių mokslininkų kvalifikaciniai reikalavimai
Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinti kvalifikaciniai reikalavimai, taikomi doktorantų moksliniams vadovams, konsultantams, disertacijų gynimo komitetų nariams, oponentams ir kitiems mokslininkams, kurie dalyvauja rengiant doktorantus. Naujieji reikalavimai yra suderinti su valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslininkų ir dėstytojų minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais, kuriuos Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino 2005 m. rugpjūčio 18 d.
Nustatyta, kad doktorantūroje dalyvaujantys dėstytojai, atstovaujantys fiziniams, biomedicinos ir technologijos mokslams, per pastaruosius penkerius metus turi būti paskelbę bent du (mokslo darbuotojai – tris) mokslo straipsnius tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse referuojamuose moksliniuose žurnaluose ir vadovavę bent vieno kito doktoranto rengimui, arba paskelbę bent vieną mokslo straipsnį ir mokslo monografiją, vadovėlį, atlikę svarbių eksperimentinės plėtros darbų. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslininkai per pastaruosius penkerius metus turi būti paskelbę reikšmingą mokslo monografiją, studiją, teorinį mokslo darbą, arba paskelbę mokslo straipsnių leidiniuose, kurie įtraukti į tarptautines mokslinės informacijos duomenų bazes, ir vadovėlį aukštajai mokyklai, mokslo šaltinio publikaciją, atlikę svarių mokslo taikomųjų darbų.
Reikalavimas būti atlikus habilitacijos procedūrą arba turėti habilituoto daktaro mokslo laipsnį visų sričių mokslininkams, kurie dalyvauja rengiant doktorantus, nėra privalomas.
Aukštesni reikalavimai taikomi mokslo ir studijų institucijoms, norinčioms įgyti doktorantūros teisę.
Lietuvos mokslo taryba šiuo metu svarsto naują kvalifikacinių reikalavimų, taikomų habilitacijos siekiantiems mokslininkams, redakciją. Pastaruosius patvirtinus, Lietuvoje bus baigti suderinti mokslininkų ir dėstytojų kvalifikaciniai reikalavimai.


2006-04-06Rezidencijų programa menininkams nkd
Norvegijoje įsikūręs Šiaurės šalių menininkų centras Dalsåsen nkd siūlo Šiaurės ir kitų šalių menininkams bei mokslo darbuotojams dalyvauti rezidencijų programoje, kuri suteikia galimybę apsistoti centre ir ten dirbti.
Vaizduojamiesiems menams atstovaujantys menininkai, dizaineriai ir architektai gali dalyvauti konkurse dėl 3-6 mėnesių trukmės rezidencijos, kurios metu jiems būtų skiriama 6700 Norvegijos kronų (apie 2900 litų) mėnesio stipendija ir sudaromos sąlygos gyventi ir kurti.
Centras taip pat pristato naujovę ir kviečia rezidencijų programoje dalyvauti menininkų grupes, pristatančias novatoriškus projektus ir eksperimentuojančias vaizduojamųjų menų, dizaino ir architektūros srityse. Programoje taip pat gali dalyvauti šių sričių mokslo darbuotojai.
Nkd yra įsikūręs vakarinėje Norvegijos pakrantėje už 150 km į šiaurę nuo antro pagal dydį šalies miesto Bergeno. Centre nuolatos gyvena ir kuria Šiaurės šalių menininkai, viena iš studijų yra skirta menininkams ne iš Šiaurės šalių. Šiaurės šalių menininkų centras Dalsåsen nkd yra Šiaurės ministrų tarybos institucija, kuri siekia skatinti Šiaurės ir kitų šalių bendradarbiavimą meno srityje.
Paraiškų teikimo terminas 2007 m. rezidencijoms - š.m. balandžio 25 d. Paraiškos forma ir detalesnė informacija: www.nkdale.no.


2006-04-06Lietuvos moksleiviai - įtakingiausi pasaulio politikai
Atlanto Sutarties Lietuvos Bendrijos Jaunimo Taryba (LATA YC) padedant LR Užsienio reikalų ir LR Krašto apsaugos ministerijoms bei LR Seimo NATO komisijai LR Seime NATO dienos proga organizavo moksleiviams simuliacinį žaidimą "Kaip veikia NATO?". 55 vyresniųjų klasių politika besidominčių moksleivių iš šešiolikos Lietuvos miestų buvo supažindinanti su NATO struktūra, pagrindinėmis funkcijomis ir veiklos kryptimis.
Pranešimus skaitė Krašto apsaugos ministerijos NATO ir ES departamento direktorius S. Gasiūnas bei į Lietuva atvykusi NATO viešosios diplomatijos padalinio atstovė Baltijos šalims Neringa Vaisbrodė. Antrą seminaro dieną su moksleiviais susitiko LR KA ministras Gediminas Kirkilas. Po perskaitytų pranešimų seminaro dalyviai žaidė simuliacinį žaidimą, imituojantį Šiaurės Atlanto tarybos darbą. Jo metu buvo imituojamas kiekvienos NATO šalies narės atstovų darbas Šiaurės Atlanto Taryboje ištikus krizei vieną pasaulio valstybę. Moksleiviai derybų keliu sprendė iškilusią problemą. Kiekvienas iš jų gynė savo šalies interesus, tačiau kartu derino juos su viso regiono šalių nuomonėmis. Moksleiviai buvo suskirstyti į dalykinius komitetus, kuriuose ir vyko pagrindinis darbas. Vėliau priimti sprendimai buvo pristatomi imituojamose spaudos konferencijose. Šiaurės Atlanto Tarybai pirmininkavo NATO Generalinio Sekretoriaus postą užėmęs Kauno technologijų gimnazijos mokinys - Kipras Krasauskas.
Simuliacija "Kaip veikia NATO?" buvo siekiama jaunimui ne tik suteikti daugiau informacijos apie Aljansą, bet ir paskatinti kritiškai mąstyti, argumentuotai reikšti savo nuomonę ir vertinti dabartinę situaciją. Buvo skatinama pažvelgti giliau, įvertinti esamą padėtį, turėti aiškią viziją, kokį rytojų mes norime matyti, ir siekti tos vizijos įgyvendinimo.


2006-04-05Projektas "Vilnius - kultūra besidomintis miestas" sulaukė palankaus tarptautinio įvertinimo
Projektas "Vilnius - kultūra besidomintis miestas" sulaukė itin didelio susidomėjimo kovo 26-27 dienomis Graikijoje, Patras mieste vykusioje Europos sostinių ir kultūros mėnesio tinklo (Network of the European capitals and cultural month - ECCM) generalinėje asamblėjoje. Graikijos miestas Patras šiais metais yra Europos kultūros sostinė.
Liverpulio, kuris Europos kultūros sostine taps 2008 metais, programos vadovai teigė, kad nors jie skiria labai daug dėmesio marketingui, tačiau tokios idėjos ir drauge tokio paprasto sprendimo dirbti su viso miesto bendruomene neturi. Anot programos "Liverpool 2008" vadovų, šioje srityje Vilnius startuos greičiau.
ECCM generalinėje asamblėjoje be organizacinių klausimų, plataus "PATRAS 2006" programos pristatymo, savo nuveiktus darbus bei projektus pristatė ir Europos kultūros sostine tapti siekiantys bei jau nominuoti miestai. Vilniaus, kuris drauge su Lincu 2009 metais taps Europos kultūros sostine, programos vystymo eigos ir artimiausiu laiku startuosiančių projektų pristatymas įvertintas labai palankiai.
Projektas "Vilnius - kultūra besidomintis miestas" pradedamas vykdyti jau birželio mėnesį.


2006-04-05Keturi Lietuvos universitetai vieno tikslo link
Vytauto Didžiojo universitete (VDU) vykusiame metodologiniame seminare dalyvavo keturių Lietuvos universitetų mokslininkai. Profesinio rengimo problemoms neabejingi mokslininkai domėjosi, kaip, pasinaudojant VDU Profesinio rengimo studijų centro specialistų patirtimi, būtų galima Vilniaus pedagoginiame, Klaipėdos ir Šiaulių universitetuose tenkinti profesijos mokytojų rengimo poreikius programoje "Profesinė pedagogika".
Dar 2001 m. kartu su Šefild'o universitetu (Anglija) parengtą modulinę programą VDU dėstytojai, atsižvelgdami į atliktų studijų programos turinio tyrimų rezultatus ir Profesijos mokytojo profesijos standarte apibrėžtas kompetencijas, 2005 m. įvertino ir atnaujino. Remdamiesi naujai apibrėžtais modulių parametrais ir numatyta struktūra, keturių universitetų mokslininkų komandos per 5 mėnesius parengė 11 programos modulių. Programa ypatinga ne tik savo moduline konstrukcija, bet ir teorinių bei praktinių užsiėmimų glaudžia sąsaja.2006-04-04Šiuolaikinis Geležinio vilko balsas pasiekė Londono sceną
Šį savaitgalį Londone lietuvių ir britai menininkai per muzikinius ir vizualinius sąskambius naujai įprasmino pagrindinio Vilniaus įkūrimo legendos veikėjo — geležinio vilko – temą. Projektas „Iron Wolf“ („Geležinis vilkas“) pristatytas šeštadienį, balandžio 1 d., Londono Šiuolaikinio meno institute (ICA). Jo scenoje pasirodė Linas Rimša ir Linas Paulauskis su projektu „Sutartinės.lt“, vienas įdomiausių Lietuvos elektroninės muzikos eksperimentatorių Darius Čiuta ir Vaidas Jasinskas bei menininkė Eglė Rakauskaitė. Britų muzikams atstovavo garsi smuikininkė Sophie Solomon su savo grupe bei šiais metais BBC Radio 3 “World Music Award Club Global” apdovanojimą pelnęs didžėjus Shantel. Vakaro, pavadinto “Iron Wolf”, metu menininkai konceptualiosios muzikos eksperimentus jungė su vaizdo projekcijomis, lietuviško folkloro interpretacijas – su elektronine muzika, džiazu bei “rap” stiliaus muzika, serbiškus ir čigoniškus ritmus — su “techno” ir “house” stiliais. Lietuvių kompozitoriaus L.Rimšos vienas garsiausių muzikinių projektų “Sutarinės.lt” ne tik buvo išplėstas ir papildytas naujais sąskambiais, – lietuviškas sutartines dainuojančioms merginoms bandė savaip talkinti britų “rap” muzikos kūrėjai. D.Čiutos bei V.Jasinsko pasirodymui antrins specialiai šiam projektui sukurtas naujas E.Rakauskaitės filmas “Geležinio vilko beieškant”, kuriame menininkė bando užčiuopti šio vieno garsiausių lietuvių mitologijoje simbolio prasmes šiuolaikinio Vilniaus erdvėse.
Projektą “Iron Wolf”, kuris yra Šiuolaikinio meno instituto Londone, LR Kultūros ministerijos bei įvairių kultūrų sąskambiais eksperimentuojančio projekto “Radio Gagarin” koprodukcija, ketinama tęsti kelerius metus. Planuojama, kad projekte dalyvaujantys lietuvių menininkai vėliau dirbs su Velso bei Škotijos muzikais.


2006-04-04Paskelbti geriausi 2005-ųjų vaikų bei paauglių knygų kūrėjai
Balandžio 2-ąją, H. Ch. Anderseno gimimo dieną, visame pasaulyje minima Tarptautinė vaikų knygos diena. Šia proga Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius jau keturioliktą kartą paskelbė geriausius metų lietuvių vaikų bei paauglių knygų kūrėjus.
Apdovanojimai paskirti devyniose nominacijose. Geriausia 2005 metų vaikų bei paauglių knyga pripažinta Kęstučio Kasparavičiaus "Kvailos istorijos". Geriausia metų knyga jaunimui – Algimanto Zurbos "Melnragės akmenys". Geriausia metų knyga mažiausiems skaitytojams – Laisvydės Šalčiūtės "Nykštuko kepurėlė". Specialus apdovanojimas, už išradingai ir kūrybingai panaudotus tautosakos motyvus, paskirtas Selemonui Paltanavičiui už knygą "Velniukas ir vieversiukas". Reikšmingiausias ir meniškiausias metų vertimas – Linos Būgienės išversta Melvino Burgesso "Eiprilės meilė". Gražiausiai iliustruotos knygos vaikams titulas atiteko Kęstučiui Kasparavičiui, iliustravusiam H. Ch. Anderseno pasaką "Coliukė". Valentinui Ajauskui apdovanojimas skirtas už meniškiausias paauglių knygos iliustracijas – Gendručio Morkūno "Vasara su Katšuniu". Reikšmingiausias metų vaikų bei paauglių literatūros debiutas – Gendručio Morkūno knyga "Vasara su Katšuniu". Metų Vaikų literatūros tyrinėjimų bei sklaidos premija paskirta Loretai Žvironaitei už knygą "Žaidimas lietuvių vaikų poezijoje". Laureatams įteikti diplomai ir simbolinės premijos, kurių dydis skirtingose nominacijose – nuo 200 iki 1000 litų.
Tą pačią dieną švietimo ir mokslo ministras įteikė ir Vaikų literatūros premiją. Šios premijos laureatais tapo rašytojas Vytautas V.Landsbergis ir bibliotekininkė Aldona Šiaulienė. Rašytojas Vytautas V.Landsbergis pelnė premiją už pastarųjų trejų metų kūrybą vaikams, ypač už knygą „Arklio Dominyko meilė“ (2004), kuri buvo pripažinta geriausia 2004 metų vaikų knyga. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėjai Aldonai Šiaulienei premija skirta už nuopelnus populiarinant vaikų literatūros sklaidą, skaitytojų kūrybiškumo ugdymą, skaitymo pomėgio skatinimą ir naujos bibliotekinės veiklos formų propagavimą. Premijos dydis – 60 MGL už literatūros kūrinius ir 40 MGL – už vaikų literatūros populiarinimą.


2006-04-03Lietuvių muzika Frankfurto muzikos mugėje
Kovo 29 – balandžio 1 d. vykusioje Frankfurto muzikos mugėje jau trečia kartą buvo įsikūręs jungtinis Lietuvos, Latvijos ir Estijos muzikos leidėjų bei muzikos informacijos centrų stendas “Baltijos muzika: Estija, Latvija, Lietuva”. Stendas kasmet įrengiamas muzikos leidėjų paviljone (salė 3.1, stendo nr. B 21), šalia didžiausių pasaulio muzikos leidyklų Universal Edition, Schott Musik International, Sikorski Musik Verlage, Edition Peters ir daugybės kitų. Viso muzikos leidėjų salėje dalyvauja daugiau nei pusantro šimto leidyklų.
Šiemet Baltijos šalių stende savo produkciją pristatė bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė leidykla “Intermusic”, išleidusi didelę Balio Dvariono muzikos kolekciją: “Mažąją siuitą”, “Žiemos eskizus”, 24 pjeses (2 dalys) fortepijonui, kelis muzikos smuikui ir fortepijonui rinkinius bei stambesnius kompozitoriaus kūrinius. Leidykla yra išleidusi nemažai kompozitorių Jono Tamulionio, Jurgio Juozapaičio, Felikso Bajoro, Eduardo Balsio, Ričardo Biveinio kūrinių, taip pat visą kompozitorės Nomedos Valančiūtės muzikos seriją.
Mugėje naujausius savo leidinius pristatė VšĮ Muzikos informacijos ir leidybos centras: naujus fortepijoninius rinkinius “Diapason” (1 ir 2 dalys), muzikos fleitų ansambliams rinkinį “Flautando”, naujus išleistus Algirdo Martinaičio, Gintaro Sodeikos kūrinius bei kitus leidinius, kurių centro kataloge yra daugiau nei 60.
Frankfurto muzikos mugė, kurioje dalyvauja beveik 1500 kompanijų, o lankytojų skaičius siekia 85 tūkstančius, yra viena didžiausių muzikos mugių pasaulyje. Daugiau nei du trečdaliai mugės dalyvių ir daugiau nei ketvirtis lankytojų į mugę atvyksta iš svetur. Tai didžiausias pasaulyje muzikos instrumentų gamintojų forumas, tačiau ne mažiau svarbią vietą mugėje užima muzikinės kompiuterių programos, natų leidyba bei įvairūs aksesuarai — visa kas susiję su gyvu muzikavimu.


2006-04-03Specialiojo ugdymo aktualijos
Kovo 29 dieną - balandžio 1 d. Vilniuje vyko tarptautinės organizacijos - Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūros atstovų pasitarimas. Šiemet pirmą kartą švietimo ministerijų deleguota 70 atstovų iš 29 Europos šalių susirinko ir dirbo Vilniuje. Pasitarime buvo aptarti Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūros prioritetai švietimo politikos srityje, projektai, skirti specialiųjų poreikių mokinių pasiekimams ir pažangai vertinti. Taip pat - imigrantų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokinių, kuriems nustatyta disleksija (specifinis gebėjimo skaityti sutrikimas) ugdymo organizavimo ir kt. klausimai. Per pasitarimus apibendrinti informacijos sklaidos būdai ir rezultatai, agentūros veiklos tobulinimo kryptys. Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija agentūros narė yra nuo 2004 m. Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūros strateginiai uždaviniai: vadovaujantis ilgalaikio bendradarbiavimo gairėmis, tobulinti specialiojo ugdymo kokybę; užtikrinti sąlygas keitimuisi informacija, skatinti šį procesą Europos šalyse; palengvinti informacijos prieinamumą specialistams; sukurti informacijos sklaidos ir atitinkamų paslaugų sistemą, skatinančią ne tik keitimąsi informacija, bet ir įvairių jos vartotojų tarpusavio bendravimą.
Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (KPKC) drauge su projekto partneriu Lietuvos kūno kultūros akademija bus parengta metodinė medžiaga, pagal kurią vyks mokymai. Centro direktorė tikisi, kad bus apmokyti 300 bendrojo lavinimo mokyklų įvairių dalykų mokytojų iš 10 Lietuvos apskričių. Įvairių dalykų mokytojai, norintys dalyvauti projekte, bus atrenkami motyvacinių anketų pagalba. Mokymai prasidės rudenį. Galimybė suteikti didžiausių Lietuvos regionų profesijos mokytojams reikalingą mokytojo kvalifikaciją susidarė, projektui Profesijos pedagogų rengimo tinklo išplėtimas į Lietuvos regionus gavus 1,3 Lt. paramą iš Europos Sąjungos Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų. Projektas orientuotas į Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto Žmogiškųjų išteklių plėtra 4 priemonės Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra mokytojų rengimo sistemos tobulinimo (pedagoginės kompetencijos mokytojams, profesijos mokytojams ir dėstytojams suteikimo ir tobulinimo) veiklos sritį. Projektui "Pedagogų kvalifikacijos kėlimas darbui su neįgaliais vaikais bendrojo lavinimo mokyklose" skiriama 500 071 Lt.


2006-04-02J. Naujalio muzikos gimnazijos choras “Cantica” - tarptautinio chorų festivalio Minske dalyvis
Baltarusijos sostinėje jau keleri metai organizuojamas chorinės muzikos festivalis, kurio įkvėpėjas ir meno vadovas yra Minsko muzikos licėjaus prie Minsko muzikos akademijos profesorius Vladimiras Glušakovas. Žinomas chorvedys taip pat vadovauja ir garsiajai Minsko berniukų choro kapelai, veda meistriškumo pamokas, pelniusias pripažinimą toli už Baltarusijos sienų. Į prof. V.Glušakovo organizuojamą muzikos festivalį Minske buvo pirmąkart pakviestas dalyvauti Kauno J.Naujalio muzikos gimnazijos choras “Cantica”. 28 gimnazijos ugdytiniai, chorinio dirigavimo skyriaus pedagogės Audronė Marcinkevičiūtė, Raimonda Židonienė, Vida Baltušytė ir koncertmeisterė Aušra Gelusevičienė į Baltarusijos sostinę vyko ne tik koncertuoti, bet ir pasidalyti savo pedagoginėmis žiniomis meistriškumo pamokose.
Balandžio mėnesį II muzikos mokyklos berniukų ir jaunuolių choras “Burės”, vadovaujamas S. Saveljevos, svečiuosis Kaune, dalyvaus čia rengiamame muzikos mokyklų festivalyje, turinčiame jau 10 metų stažą.
J.Naujalio muzikos gimnazijos choras įkurtas daugiau kaip prieš 40 metų. Pernai jis pavadintas “Cantica” (“Giesmelė”) vardu. Kolektyvas savo skambiausią laiką išgyveno 1970-1988 metais, kuomet jam vadovavo žinoma miesto chorvedė Danguolė Vaitkutė. Dabartinės choro vadovės - R.Židonienė ir A.Marcinkevičiūtė.


2006-04-02Mokiniai pritaria draudimui rūkyti viešojo maitinimo įstaigose
Lietuvos mokinių parlamentas (LMP) LR Seimui įteikė sesijoje priimtą kreipimąsi dėl Tabako kontrolės įstatymo pataisos, kuria būtų įtvirtintas draudimas rūkyti restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose. Šiuo kreipimusi Lietuvos mokinių atstovai ragina LR Seimą priimti daug diskusijų visuomenėje sukėlusią tabako kontrolės įstatymo pataisą. Savo kreipimusi mokiniai nori atkreipti dėmesį, kad tabako dūmai labiausiai žaloja vaiko ar paauglio organizmą. LMP nariai teigia, kad yra susirūpinę ir dėl neigiamos rūkančių žmonių įtakos nepilnamečiams. Siekdami apginti nerūkančiųjų žmonių teisę į sveiką aplinką LMP ragina LR Seimą Tabako kontrolės įstatymo pataisą, kuria būtų įtvirtintas draudimas rūkyti restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose, priimti dar 2006 metų vasarą. Kreipimąsi galima rasti LMP interneto svetainėje http://www.lmp.lt.
Sesijoje LMP nariai taip pat priėmė kreipimąsi dėl nuolaidos mokiniams Lietuvos teatruose, rezoliuciją dėl matematikos mokymo(si) pagal vidurinio ugdymo programą, rezoliuciją dėl sporto salių mokyklose higienos būklės, kreipimąsi dėl nelegalaus mokinių darbo vasaros sezono metu.
Lietuvos mokinių parlamentas – tai nacionalinė demokratiškai renkama mokinių organizacija, vienijanti laisvus ir atsakingus mokinius, kurie argumentuotai ir tvirtai pateikia mokinių problemas bei poziciją ir kryptingai formuoja jaunimo politiką Lietuvoje.


2006-04-01Lietuvoje septintą kartą vyko renginiai, skirti Frankofonijos dienoms
Lietuva septintą kartą prisijungė prie 710 milijonų frankofonų ir frankofonijos mylėtojų penkiuose žemynuose ir 63 šalyse, švenčiančių Frankofonijos dienas, kurių renginiai skirti norintiems artimiau susipažinti su prancūzų ir kitų prancūziškai kalbančių kraštų kultūra.
Kovo 20 dieną vyko vienas iš svarbiausių Frankofonijos dienų renginių - prancūzų kalba Vilniuje dainavo muzikos grupė "La Crevette dacier". Kovo 30 dieną vilniečiai bei miesto svečiai pamatė prancūzišką spektaklį "Mangeuses de chocolat" ("Šokolado valgytojos"). Prancūzų kalba tapo bendra ir frankofoniško mokinių teatro festivalio "Premiers rideaux" ("Pirmoji uždanga"), vykusio balandžio 21-22 dienomis, dalyviams iš Lietuvos, Belgijos, Kroatijos ir Rusijos. Išskirtinis dėmesys šiemet buvo skiriamas renginiui "Tarptautinė prancūzų kalbos savaitė", moksleivių prancūzų kalbos olimpiadai Utenoje bei "Prancūzų kalba visur ir visiems" dienoms.
Frankofonijos dienų renginius organizuoja Užsienio reikalų, Švietimo ir mokslo ministerijos, Prancūzų kultūros centras, Belgijos, Kanados, Rumunijos diplomatinės atstovybės, Lietuvos ir Prancūzijos asociacija, Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų asociacija, Robero Šumano kultūros centras, Vilniaus Baltupių vidurinė mokykla ir Žirmūnų gimnazija, studentų klubas CLEF.
Lietuva yra viena iš labiausiai frankofoninių valstybių Baltijos regione. Tarpukario Lietuvoje prancūzų kalba buvo pirmoji tarp mokomų užsienio kalbų Lietuvos mokyklose. Šiandien prancūzų kalba yra 3-oje vietoje tarp vartojamų užsienio kalbų.


2006-04-01Patvirtinta žalingų ir psichiką veikiančių medžiagų prevencijos sistema
Nuo šių metų rugsėjo 1 d. visas švietimo įstaigas pasieks metodinė medžiaga ir mokymo priemonės, skirtos psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai, taip pat bus organizuojami mokymai, kaip dirbti pagal šią medžiagą, skirti pedagogams, visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose ir vaikų globos namuose. Tai numato švietimo ir mokslo ministro patvirtina Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, parengta įgyvendinant Nacionalinę narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004–2008 metų programą. Tikimasi, kad programa skatins sveikos gyvensenos nuostatų, gebėjimų ir įgūdžių ugdimąsi, skatins atsisakyti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. Taip pat suteiks informacijos, kur kreiptis prireikus prevencinės, medicininės, psichologinės, socialinės, teisinės pagalbos, kaip konstruktyviai spręsti iškilusias problemas.
Ši programa yra sudedamoji ugdymo turinio dalis, ji glaudžiai susijusi su bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais, taip pat Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa. Programos struktūra ir turinys, atsižvelgiant į ugdymo patirties ypatumus ir atitinkamos prevencinės veiklos poreikį, pritaikytas kiekvienam amžiaus tarpsniui ir apima ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą.