Kultūros naujienos
Įėjimas į biblioteką
 JÅ«sų IP adresas:
3.233.219.103
 Vardas:
 Slaptažodis:

Priėjimo taisyklės
Registracija
Užmiršote slaptažodį?
Interfeisas
Kontaktai
 El. paÅ¡tas:
info@elibrary.lt
 Telefonas:
+370 5 248-1536
 Mobilus:
+370 699 16184
 PaÅ¡to adresas:
Zietelos g. 3, korpusas A
03160, Vilnius
 Serverių adresai:
http://elibrary.lt
http://e-library.lt
http://ebiblioteka.lt
http://e-biblioteka.lt
 Administratorius:
editor@elibrary.lt
Autorinės teisės
Skaitikliai
 CQ Counter:


   ISSN 2538-8940 El. paÅ¡tas: info@elibrary.lt     Tel.: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY
MOKSLINĖS ELEKTRONINĖS BIBLIOTEKOS eLIBRARY.LT KONCEPCIJA

Įvadas

Visuomenės pažanga ir kordinaliai pakitęs Lietuvos gyvenimas neįmanomas be savalaikio informacinio aprūpinimo. Tą pokytį didžia dalimi sąlygojo naujų technologijų atsiradimas. Populiariomis ir prieinamomis priemonėmis tapo: telefonai, radijas, televizija, faksai, kabelinė ir satelitinė televizija, mobilusis telefoninis ryšys, kompiuteriai, internetas ir kt. Pagrindiniai veiksniai, įtakoję žinių ir informacijos vadybos populiarumą buvo industrinės ekonomikos transformacija į informacinę, o dabar jau ir į žinių ekonomiką, bei globalizaciją. Taigi šiandieniniame pasaulyje informacija tapo vienu iš svarbiausių strateginių nacionalinių resursų.
Šiandien veiklos produktai ir procesai tapo vis labiau orientuoti į žinias. Norinčios išlikti ir konkuruoti žinių visuomenėje organizacijos turėjo išmokti valdyti savo intelektualinį turtą. Žinios yra vienintelis produktas, kuris didėja vartojant. Informacijos sprogimo amžiuje profesionalūs žinių vadybininkai susidūrė su nerealiais reikalavimais savo veiklai dėl šių veiksnių:
• milžiniškai didėjančio žinių kiekio;
• informacijos ir žinių trumpalaikiškumo;
• žinių ir vadybos procesų integravimo problemų.
Šiuolaikinės organizacijos vadybinis stilius iš esmės yra paremtas įtinkintos, besimokančios, prisitaikančios, lanksčios organizacijos principais. Joje taikomi ir derinami komunikacijos, žinių, informacijos, IT, personalo, krizių vadybų, marketingo, ryšių su visuomene principai.
Žmogaus ir informacijos tarpusavio santykiai įgauna kokybiškai visiškai naują pobūdį. Elektroniniai resursai ir priemonės gerokai padidina mokslinių tyrimų kokybę, švietimo lygį, patį mokymo procesą, medicininių tyrimų ir medicinos praktikos lygį, įstatymų leidimo ir vykdomosios valdžios darbo efektyvumą, pagreitina naujųjų technologijų kūrimą ir diegimą.
Visuomenės poreikis gauti žinių atsirado itin aktualus ir todėl, kad tradicinės bibliotekos, skaityklos ir informavimo priemonės nebepatenkino iškylančių žinių visuomenės poreikių. Šiuolaikinės technologijos leido sukauptą žmonijos informaciją paversti į elektroninę formą ir kurti iš esmės naujų rūšių informacinius resursus. Priėjimo prie šių resursų organizavimas tapo pagrindiniu informacinio bibliotekinio aptarnavimo, kultūros ir švietimo uždaviniu. Šiandien akivaizdu, jog efektyviausiai šis uždavinys išsprendžiamas kuriant naujas elektronines bibliotekas, kurios įgyvendina kokybiškai naują informacijos gamybos, saugojimo, organizavimo ir platinimo lygį.
Apskritai elektroninius resursus saugančios ir kaupiančios bibliotekos tobulina šio pasaulio, kuriame mes gyvename, supratimą. Joms lemta tapti viena iš svarbiausių mūsų istorinės ir kultūrinės atminties, mūsų kolektyvinio mąstymo naujove. Taigi ateities bibliotekos taps elektroninėmis bibliotekomis. Jos suteiks galimybę (ir jau suteikia) nugalėti laiko ir erdvės barjerus, būdingus tradicinėms bibliotekoms, su kurių sukaupta medžiaga gali susipažinti tik nedaugelis skaitytojų bibliotekų darbo valandomis.

Elektroninės bibliotekos priešistorė

Kaip žinia, vienas iš pirmųjų elektroninės bibliotekos klausimą XX a. aštuntojo dešimtmečio pradžioje detaliau ėmė nagrinėti F. Lanksteris. Tačiau tam tikra prasme jo darbai buvo labiau futurologinio pobūdžio. Didesnio atgarsio darbai apie elektronines bibliotekas sulaukė devintajame XX a. dešimtmetyje, kada atsirado adekvačios skaičiavimo technikos priemones bei informacinės technologijos, padedančios patikimiau išsaugoti, operatyviai apdoroti ir efektyviai išnaudoti įvairialypės informacijos (ypač tekstinės) dideles apimtis. Būtent tuo metu daugumoje šalių imti rengti elektroninių bibliotekų projektai. Kai kurie jų tapo atitinkamų nacionalinių ir tarptautinių programų pagrindu.
Pirmaujančiose užsienio šalyse (JAV, Didžiojoje Britanijoje, Japonijoje, Vokietijoje, Kanadoje, Australijoje ir kitur) išvystyta aktyvi veikla vykdant programas, kuriant projektus ir vystant mokslines elektronines bibliotekas nacionaliniu lygmeniu.
Elektroninių bibliotekų vaidmuo taip įsitvirtino visuomenėje, kad daugelis šalių jau turi elektroninių bibliotekų kūrimo, funkcionavimo ir tolesnio vystymosi programas. „Mokslinės elektroninės bibliotekos“ sukūrimo koncepcija reikalauja nacionalinės infrastruktūros vyriausybės politikos lygmeniu palaikymo ar verslo struktūrų paramos. Būtinos infrastruktūros vystymo programas numatė, pavyzdžiui, federalinė Vokietijos vyriausybė palaikant vokiečių leidybinei draugijai (mokslinių tyrimų skatinimo organas). Didžiojoje Britanijoje aukštojo mokslo finansavimo tarybos sudarė plataus masto programą “eLib”. Danijoje trys ministerijos sukūrė programą „Danijos elektroninė tyrimų biblioteka“. Suomijoje švietimo ministerija programos „Nacionalinė elektroninė biblioteka“ finansavimo iniciatorė. Prancūzijoje ir Švedijoje įteisintas privalomojo elektroninių publikacijų egzemplioriaus teikimas fiziniams asmenims. Danijos ir Norvegijos įstatymai apima taip pat ir tinklo publikacijas. Lietuvoje elektroninė biblioteka egzistuoja rėmėjų arba ES paramos programų lėšų dėka. Susiduriama su informacinės valstybės politikos nebuvimo pasekmėmis. Mokslinė techninė ir finansinė politika, kurią vykdo atskiros verslo struktūros, teigiamai veikia informacinės infrastruktūros vystymąsi, o taip pat ir naujų techninių sprendimų praktinį realizavimą, duomenų bazių ir informacinių sistemų kūrimą, tai jau šiandien yra prieinama mokslininkams. Elektroninių bibliotekų atsiradimas, kurių tikslas yra keistis technologijomis, yra itin aktualiu uždaviniu vystant informacinę techninę visuomenę, daugeliu atveju nulemiančią visos pasaulio bendrijos vystymąsi.
Minėtų darbų eigoje ėmė ryškėti pačios elektroninės bibliotekos samprata, aiškėjo ir įgavo konkretesnį pavidalą jos tikslai, uždaviniai bei funkcijos. Tačiau vis dar išliko daug ginčytinų klausimų. Vienas iš aktualiausių išliko terminologijos klausimas. Ir šiandien galima sutikti vartojamus elektroninės bibliotekos sinonimus „skaitmeninė biblioteka“ (digital library) ir „virtualioji biblioteka“ (virtual library).
Elektroninė biblioteka – tai informacinė sistema, leidžianti patikimai išsaugoti ir efektyviai naudoti įvairias kolekcijas elektroninių dokumentų (tekstinių, vaizduojamųjų, garsinių ir kt.), esančius pačioje sistemoje, o taip pat pasiekiamus jai per telekomunikacinius tinklus.
Elektroninės bibliotekos jungia elektroninius dokumentus ir įvairaus pobūdžio žinynus tam, kad jie būtų plačiai naudojami, kad vartotojas turėtų galimybę naudotis šiais resursais pagal savo reikmes funkciniu požiūriu vienalypėje terpėje, o taip pat užtikrinti efektyvią jų navigaciją.
Pagrindiniai mokslinių elektroninių bibliotekų kūrimo tikslai yra šie:
• Suteikti vartotojui galimybę greitai pasiekti reikalingus informacinius resursus;
• Pateikti naujausios informacijos, fundamentalių mokslinių tyrimų rezultatus mokslinei ir siekiančiai įgyti žinių bendruomenei;
• Naujų technologijų moksliniams tyrimams ir efektyvaus jų atlikimo instrumentarijaus kūrimas;
• Užtikrinti vertingų mokslinių kolekcijų ateinančioms kartoms išsaugojimą;
• Skatinti mokslinį, kultūrinį ir socialinį bendradarbiavimą ne tik regioniniu, žinybiniu, nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu.
Mokslo tyrimo įstaigos bibliotekos uždavinys – informacinis fundamentalių tyrimų aprūpinimas.
Apibendrinus mokslinę literatūrą, šiandienos etape skirtina ši mokslinių elektroninių bibliotekų nagrinėjimo problematika:
• Masto klausimai. Nuo atskiro periodinio leidinio (ar grupės leidinių) leidimo, konkrečios mokslo (švietimo) įstaigos elektroninės bibliotekos finansavimo ir administravimo iki regiono, apskrities, nacionalinės / tarptautinės elektroninės bibliotekos mastų.
• Informacinių resursų tematikos klausimai. Nuo universalių iki konkrečios tam tiktos žinių srities ar mokslinės krypties pavienių stambių mokslininkų asmeninių archyvų resursų elektroninės bibliotekos.
• Technologijų klausimai. Nuo atskirų tinklapių, duomenų bazių ar tekstinės paieškos sistemų, paremtų technologijų integracija iki mokslinių elektroninių bibliotekų tinklo.
• Architektūros klausimai. Nuo sukoncentruotų iki sudėtinių, nuo materializuotų iki virtualių.
Pagrįstai gali kilti klausimas: ar mokslinės elektroninės bibliotekos turi tam tikrų bendrų ypatybių, reikalaujančių išskirtinio požiūrio į jų kūrimą? Atsakymui į šį klausimą reikalingi vertinimo kriterijai, kuriais gali būti vartotojai ir jų informaciniai poreikiai, informacinių resursų pobūdis, elektroninių bibliotekų funkcinės galimybės, informacinių resursų pobūdis ir turinys, naudojami metodai bei technologijos.

eLIBRARY.RU – strateginis bibliotekos partneris

Rusijoje virtualios elektroninės bibliotekos projektas pradėtas įgyvendinti 1996 metais. Projekto įgyvendinimo grupė sukūrė specializuotą elektroninių resursų talpinimo serverį su didele atminties apimtimi ir galimybe jos didėjimui. Organizuotas priėjimas prie serverio ir užsakytų elektroninių žurnalų bei duomenų bazių indeksacija, Rusijos mokslininkams užtikrintas priėjimas prie bibliotekos resursų. Tokio sprendimo privalumai akivaizdūs - juk kiekvienas spausdintas žurnalas užsakomas vienu egzemplioriumi ir yra saugomas vienoje bibliotekoje, o elektroniniai žurnalai pasiekiami visiems bibliotekos skaitytojams - programos dalyviams, bei daugeliui mokslinių organizacijų ir universitetų.
1998 m. gruodžio 1 d. sukurta ir Internete pradėjo veikti Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.RU skirta Rusijos mokslininkams. Pavadinime minimas terminas “mokslinė” yra suprantamas plačiąja prasme, kaip nurodymas, jog biblioteka skirta mokslui ir technikai, švietimui, medicinai ir sveikatos apsaugai, kultūrai. Pagrindinis elektroninės bibliotekos uždavinys – nemokamo priėjimo prie pilnateksčių elektroninių versijų geriausių užsienio ir Rusijos žurnalų ir duomenų bazių, apimančių visas mokslo kryptis, suteikimas Rusijos mokslininkams, inžinieriams, profesoriams, dėstytojams, aspirantams ir studentams, medicinos darbuotojams. Šios užduoties įgyvendinimui fondas nuo 1998 metų aprūpina specialistus elektroninių žurnalų ir duomenų bazių užsakymu. Leidyklų ir žurnalų atrinkimas užsakymams vyksta atsižvelgiant į stambiausių bibliotekų pageidavimus.
Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.RU savo veiklą pradėjo 2001 metais rugsėjo 1 d. Bibliotekos skaitytojai yra daugelis ne tik Rusijos, bet ir viso pasaulio rusiškai kalbančios pažangios visuomenės dalis. Šiuo metu bibliotekoje yra užregistruota virš 260 tūkst. individualių skaitytojų ir daugiau nei 1000 organizacijų. Bendra bibliotekos resursų apimtis - virš 1000 GB.
Bibliotekos programai įgyvendinti Rusijos fundamentaliųjų tyrimų fondas 1997 metais skyrė apie 1 mln. dolerių, kas leido užsakyti daugiau nei 1000 įdomiausių užsienio mokslinių žurnalų. 1998 ir 1999 metais programos finansavimas padidėjo dvigubai, o leidinių skaičius viršijo 2 tūkst. Nuo 1998 metų dalis lėšų skiriama elektroninių žurnalų ir duomenų bazių užsakymui, bibliotekos serverio kūrimui ir palaikymui bei jo programiniam aprūpinimui. Programos finansavimas 2000-2002 metais pasiekė 5 mln. dolerių. Šios investicijos buvo skirtos elektroninių žurnalų ir duomenų bazių prieinamumo didinimui. Šiandien Rusijos fundamentaliųjų tyrimų fondas (RFTF) yra vienintelė Rusijos organizacija, kuri įgyvendina tokią stambią mokslinių bibliotekų palaikymo programą.
Mokslinę elektroninę biblioteką eLIBRARY.RU Lietuvoje ir Baltijos šalyse atstovauja Viešoji įstaiga Baltijos visuomeninis informacinių technologijų ir švietimo centras, kuris 2004 metais pradėjo kurti analogišką projektą Lietuvoje - Mokslinę elektroninę biblioteką eLIBRARY.LT. Naujai besikuriančiai lietuviškai elektroninei bibliotekai, kaip strateginiam partneriui, buvo suteikta teisė pasinaudoti bibliotekos eLIBRARY.RU elektroninių resursų saugojimo, paieškos, informacijos pateikimo bei vizualinėmis (dizaino) technologijomis. Lietuviški resursai, sukaupti ir pateikti Mokslinėje elektroninėje bibliotekoje eLIBRARY.LT turi galimybę patekti į tarptautinius elektoninių resursų tinklus dėka strateginiam partneriui Rusijoje. Tarp mokslinių elektroninių bibliotekų vyksta nuolatinis bendradarbiavimas, informacijos ir patirties keitimasi, dalyvavimas organizuojamuose renginiuose.

eLIBRARY.LT – steigėjas ir administratorius

eLIBRARY.LT steigėjas - viešoji įstaiga Baltijos visuomeninis informacinių technologijų ir švietimo centras, įsteigta 2003 m. gruodžio mėnesį. Tai pelno nesiekianti organizacija, kuri veikė socialinės, švietimo, mokslo, kultūros ir kitose visuomenės gyvenimo srityse.
Šiuo metu eLIBRARY.LT administruoja VšĮ Baltijos projektų ir leidybos centras, siekiantis padėti kurti palankias sąlygas efektyviam naujausių technologijų pritaikymui ir jų naudojimui mūsų šalyje. Įstaiga domisi šios srities naujovėmis ir įvairiapusiškai skatina jų diegimą.
Įstaigos veikla apima mokslo, kultūros, meno, reklamos, pažangių verslo idėjų, laisvalaikio organizavimo sritis. Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – informacinės visuomenės augimo skatinimas, naujųjų technologijų diegimas mokslo, švietimo srityse.
Siekdamas įgyvendinti savo užsibrėžtus tikslus, VšĮ Baltijos projektų ir leidybos centras užsibrėžia įgyvendinti šiuos uždavinius:
• informacijos apie aktualius mokslo pasiekimus ir mokslinius darbus skleidimas žiniasklaidoje ir kitomis informacinėmis priemonėmis, leidžiant knygas, įvairius leidinius, kuriant interaktyviąją aplinką;
• įvairių seminarų, konferencijų, pasisakymų bei debatų televizijoje ir radijuje, kitose informacinėse priemonėse organizavimas;
• praktinės pagalbos sistemos asmenims (daugiausia – jaunimui), renkantis studijas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse, nuotolinio mokymo studijas, užsienio šalių piliečiams renkantis studijas Lietuvoje, sukūrimas ir įgyvendinimas;
• bendradarbiavimas su užsienio šalių mokymo įstaigomis, mokslo, kultūros, meno, laisvalaikio organizavimo, verslo struktūromis bei kitais visuomenės veikėjais;
• įvairių mokymų organizavimas, organizacinių pasirengimo studijoms procedūrų atlikimas.
VšĮ Baltijos projektų ir leidybos centras pasryžęs įgyvendinti projektą - Mokslinės elektroninės bibliotekos eLIBRARY.LT, siekia sukaupti nacionalinius resursus, supažindinti visuomenę su naujausiais mokslo plačiąją prasme darbus, populiarinti mokslinės pažangos pasiekimus, plėtoti intelektualinius žmonijos vystymosi kryptis. Nuolat įgyvendinant įvairius projektus, propaguojamos ir reprezentuojamos mokslinės žinios, puoselėjamos mokslinės tradicijos. Be to, įstaiga tarpininkauja, teikiant informaciją ir pagalbą mokymo bei studijų klausimais.
VšĮ Baltijos projektų ir leidybos centras siekia tapti patikimu partneriu, ugdant Lietuvos intelektualinį potencialą ir kuriant žinių visuomenę Lietuvoje.

Projektas – biblioteka eLIBRARY.LT

2004 m. pabaigoje viešoji įstaiga Baltijos visuomeninis informacinių technologijų ir švietimo centras pristatė visuomenei projektą – Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.LT.
Mokslinės elektroninės bibliotekos eLIBRARY.LT tikslai nepasikeitė, jie yra:
• Lietuviškų mokslinių, visuomenės informavimo, žiniasklaidos ir kitų resursų bazės sukūrimas.
• Tapti informacijos paieškos sistema tarptautiniuose tinkluose.
• Propaguoti ir skatinti mokslinių darbų ir mokslinių konferencijų resursų atsiradimą.
• Suteikti galimybę Lietuvos moksliniams darbams būti pastebėtiems ir išgirstiems tarptautiniu mastu.
• Platinti intelektualiosios žiniasklaidos resursus, propaguoti visuomenės pažangą.
Per 12 veiklos mėnesių bibliotekoje skaitytojai apsilankė apie 100 tūkstančių kartų iš visos Europos, Azijos, Afrikos, Šiaurės ir pietų Amerikos, Okeanijos bei Australijos. Biblioteką lanko skaitytojai iš 55 šalių. Skaitytojai kreipėsi į biblioteką 53 kalbomis iš 24 pasaulio laiko juostų.
Bibliotekoje eLIBRARY.LT talpinami atvirosios prieigos elektroniniai ištekliai teikia mokslinę, mokomąją ir pažintinę informaciją šiuose sektoriuose:
• Lietuvos duomenų bazė.
• Lietuvos mokslai (leidiniai).
• Lietuviški leidiniai (knygos).
• Lietuviška (pažangioji) žiniasklaida.
• Užsienio (moksliniai) leidiniai.
• Konferencijų medžiagos.
Lietuvos duomenų bazėje sukaupti gausūs Lietuvos Respublikos svarbiausių institucijų informacija, LR Seimo, Vyriausybės, valstybės įstaigų ištekliai bei svarbiausi ES organizacijų dokumentai ir kita informacija. Lietuvos mokslo skirsnyje – atskirų Lietuvos Mokslų Akademijos leidiniai, Lietuvos mokslo įstaigų ir LR Seimo narių moksliniai darbai, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų leidiniai. Lietuviškų leidinių (knygų) skirsnyje kaupiamos monografijos, mokslo populiarinimo ir švietimo leidiniai, praktinės paskirties knygos, Lietuvos autorių kūriniai. Lietuviškos žiniasklaidos skirsnyje talpinami Lietuvos valstybinių ir visuomeninių organizacijų, lietuvių bendruomenės užsienyje periodiniai ir kiti leidiniai. Užsienio leidinių skirsnyje - atskirų užsienio organizacijų moksliniai, informaciniai, naujadarai ir naujausių technologijų leidiniai. Skirsnyje konferencijos – kaupiama medžiaga iš įvairiausių mokslinių ir praktinių konferencijų.
Elektroninėje bibliotekoje eLIBRARY.LT kaupiami leidiniai, moksliniai žurnalai, monografijos ir straipsniai iš viso pasaulio įvairiomis kalbomis. Leidinių tematika yra įvairaus pobūdžio iš energetikos, medicinos, humanitarinių, socialinių ir visuomeninių mokslų sričių. Daugelis lietuviškų leidinių, patalpintų elektroninėje bibliotekoje, nėra Lietuvos knygynuose, nes jie leidžiami užsienyje. Kai kurie resursai, esantys bibliotekoje, nepasiekiami už Lietuvos ribų, nes jie platinami tik Lietuvoje. Papildomai sukurta nuorodų galerija į Lietuvos bibliotekas ir Lietuvos masinės informacijos priemonių galerija, joje nuorodos į leidinius, leidžiamus Lietuvoje, o taip pat ir į leidinius, leidžiamus už Lietuvos ribų.
Mokslinės bibliotekos elektroniniai resursai yra nuolat papildomi naujais darbais, vyksta aktyvus darbas plečiant nacionalinius resursus. Todėl netrukus bibliotekoje eLIBRARY.LT skaitytojai galės rasti naudingą informaciją ar būtinos medžiagos neišeidami iš namų ar sėdint prie kompiuterio darbe.
Mokslinės elektroninės bibliotekos eLIBRARY.LT pagrindą sudaro moksliniai žurnalai ir leidiniai įvairiomis mokslo kryptimis. Būtina pažymėti tai, kad šiomis sunkiomis sąlygomis, kuriose yra Lietuvos mokslas, tokia galimybė yra itin vertinga. Iš esmės mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.LT yra visuomeninių projektų pavyzdys, nes mokamos mokslinių žurnalų ar duomenų bazės gana brangiai kainuojantis dalykas. Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.LT – tai virtuali leidykla ir švietimo centras. Mokslinės elektroninės bibliotekos eLIBRARY.LT dėka lietuviškai skaitantiems skaitytojams visame pasaulyje atsiveria galimybė sužinoti apie naujausius mokslo ir švietimo pasiekimus, idėjas ir darbus, įvairius projektus, o taip pat pristatyti savo darbus žinių visuomenei.
Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.LT yra mokslinių tyrimų informacinio aprūpinimo programų ir projektų komplekso dalis ir daro teigiamą įtaką mokslo bei švietimo sferos informatizacijos procesams, šalyje atliekamiems moksliniams tyrimams bei jų praktiniam jų įgyvendinimui. Bibliotekos veikla plačiai nušviesta moksliniuose ir moksliniuose-visuomeniniuose leidiniuose, jos pasiekimai aptarti ir tarptautinėse konferencijose bei seminaruose, ją itin palaiko mokslinė bendruomenė. Mokslinės elektroninės bibliotekos nauda ypač pabrėžiama e-studijų sistemoje.
Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.LT yra daugelio tarptautinių ir Lietuvos projektų dalyvė ir iniciatorė. Galimų projektų objektais gali tapti ir atskiros Lietuvos organizacijos. Jų dėka organizacijos gali:
1. Tapti geriau integruotos į Lietuvos ir užsienio profilinių organizacijų sistemą.
2. Interneto tinklapio pagalba suteikti papildomų galimybių, pristatant savo resursus.
3. Ženkliai suaktyvinti pasikeičiant moksline, dalykine ir profesine informacija.
4. Padidinti galimybę gauti trūkstamų resursų ar informacijos iš tarptautinių fondų tinklo.
Taigi, konkrečių organizacijų resursų pavertimas skaitmenine forma, kompiuterinė jų apskaita, dalyvavimas įvairiuose tyrimuose, resursų dauginime ir t.t. padės ne tik geriau išsaugoti turimus resursus, interneto pagalba jie taps prieinami platesnei visuomenei, užmegzti tarptautinius kontaktus, keistis turimomis vertybėmis su užsienio kolegomis, o taip pat didele dalimi prisidės ir prie jų populiarinimo, teigiamo konkrečios organizacijos ir visos Lietuvos įvaizdžio kūrimo.

Mokslinės elektroninės bibliotekos eLIBRARY.LT vizija ir misija

VšĮ Baltijos projektų ir leidybos centras yra atviras moderniųjų technologijų naudojimui, progresyviai mokslinei ir edukacinei patirčiai, respublikos ir užsienio mokslininkų nuomonėms, čia siekiama teikti tokias paslaugas, kurios atitiktų viziją – nacionalinių elektroninių resursų kaupimo, naujųjų technologijų plėtros, lietuviškumo inicijavimo ir pozicionavimo bei nuolatinio mokymosi plėtotės idėjas.
Misija - centras turi būti pajėgus ne tik kurti ir realizuoti aukštas ir naujas mokslo, IT ir švietimo kompetencijas ir jos sudedamųjų dalių tobulinimo programas, bet turi būti institucija, kuri sugeba kurti pavyzdines mokymosi aplinkas bei besimokančios organizacijos kultūrą.
Vertybės ir principai:
• Meilė ir dvasingumas, pagarba žmogui, pilietinis aktyvumas ir tautinė savimonė - pagrindinės vertybės, kuriomis turi būti grindžiamas veiklos turinys, procesas ir visų bendradarbiavimo proceso partnerių santykiai.
• Mokslininkas ir žinių įgijimo proceso dalyvis, suvokiantis savo misiją puoselėti visapusiškai išsilavinusią, kūrybingą, pozityviai mąstančią ir mylinčią pasaulį asmenybę yra pagrindinis sėkmingo žinių įgijimo veiksnys.
• Žinių įgijimo procese pirmenybė teiktina gebėjimų prasmingai panaudoti įgytas žinias lavinimui, kūrybinio mąstymo ir vaizduotės, pasitikėjimo savo jėgomis, sąmoningos mokymosi motyvacijos bei poreikio mokytis visą gyvenimą puoselėjimui.
Mokslinės elektroninės bibliotekos eLIBRARY.LT veiklos kryptys:
• Nacionalinių elektroninių resursų kaupimas.
• Mokymosi aplinkų kūrimo ir įgyvendinimo procesas.
• Naujųjų technologijų plėtra.
• Lietuviškumo inicijavimas ir pozicionavimas.
• Švietėjiška, kultūrinė, projektinė ir leidybinė veikla.
• Konferencijų, seminarų, olimpiadų, parodų ir kitų renginių inicijavimas bei organizavimas.
• Ryšiai su visuomene: užsakovas, klientas, partneriais.
Mokslinės elektroninės bibliotekos eLIBRARY.LT uždaviniai:
• Kaupti nacionalinius elektroninius resursus.
• Plėtoti naujas technologijas.
• Skatinti ir diegti pažangias iniciatyvas, padedančias mokslininkams ir visiems siekiantiems įgyti žinių tobulinti savo profesinį meistriškumą.
• Informacijos apie mokomąją medžiagą bei naudojimosi ja teikimas įstaigoms, konsultacinės paramos organizavimas.
• Metodinės ir techninės konsultacinės paramos dėl naujų technologijų panaudojimo atskirose srityse organizavimas.
• Tenkinti mokslininkų ir visų siekiančių įgyti žinių informacinius bei kultūrinius - visuomeninius poreikius.
• Pirminis ir nuolatinis mokslininkų ir visų siekiančių įgyti žinių kompetencijos tobulinimo poreikių šalyje tyrimas.
• Efektyvių darbo formų propagavimas.
• Skleisti gerąją patirtį.
• Skatinti mokslininkus ir visus siekiančius įgyti žinių dalyvauti tiriamojoje ir mokslinėje veikloje.
• Skleisti ir taikyti atliktų tyrimų rezultatus.
• Teikti konsultacines paslaugas mokslo, švietimo ir kitiems subjektams.
• Prielaidų, skatinančių iškreiptą konkurenciją tarp mokslo, švietimo ir kitų institucijų bei pačių žinių įgijimo proceso dalyvių, įvardijimas ir šalinimas.
• Dalyvavimas, kuriant ir tobulinant įstatyminę bazę. Teisės aktų pataisų inicijavimas, siekiant nacionalinių masinio informavimo priemonių viešinamos medžiagos turinio ir vertybinės orientacijos atitikimo humanistinės etikos principams.
• Inicijuoti ir pozicionuoti lietuviškumą pasaulio lietuvių bendruomenėje.
• Konferencijų, seminarų, olimpiadų, parodų ir kitų renginių organizavimas, dalyvavimas, informacijos kaupimas bei teikimas apie vykstančius renginius kitose įstaigose.
• Įvairių projektų rengimas, jų pateikimas fondams, programoms ir informacijos apie finansinės paramos gavimą teikimas.
• Plėsti bendrų projektų su verslininkais, remiančiais švietimo, kūrybinę, pažintinę veiklą, kūrimą ir įgyvendinimą.
• Parama kūrybingiems, pagal humanistinius principus dirbantiems mokslininkams ir kitiems žinių įgijimo proceso dalyviams.
• Inicijuoti ir vykdyti mokslinius, kultūros, informacinės pažangos tyrimus.
• Rengti ir leisti metodinę bei kitą medžiagą.
• Ryšių su kitomis šalies ir užsienio panašaus profilio institucijoms, užsakovais, klientais, partneriais užmezgimas ir palaikymas.

Projekto eLIBRARY.LT finansavimas ir partneriai

Vienas iš pagrindinių e.LIBRARY.LT finansuotojų yra Visuomeninių iniciatyvų paramos fondas, įsteigtas 2008 metais. Jo vardas jau yra žinomas visuomenei Lietuvoje ir užsienyje.

Mokslinės elektroninės bibliotekos eLIBRARY.LT raida ir perspektyvos

Šiuo metu Mokslinės elektroninės bibliotekos eLIBRARY.LT projektas aktyviai pristatomas Lietuvos visuomenei bei visiems mokslu, švietimu ar informacija besidomintiems interneto vartotojams. eBiblioteka reguliariai platina informacinius pranešimus visuomenei, skaitytojams, Pasaulio lietuvių bendruomenės nariams. Bibliotekos veikla plačiai nušviesta Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos priemonėse, bendruomenių tinklapiuose, kituose internetiniuose portaluose.
Taigi, konkrečių organizacijų resursų pavertimas skaitmenine forma, kompiuterinė jų apskaita, dalyvavimas įvairiuose tyrimuose, resursų dauginime ir t.t. padės ne tik geriau išsaugoti turimus resursus, interneto pagalba jie taps prieinami platesnei visuomenei, užmegzti tarptautinius kontaktus, keistis turimomis vertybėmis su užsienio kolegomis, o taip pat didele dalimi prisidės ir prie jų populiarinimo, teigiamo konkrečios organizacijos ir visos Lietuvos įvaizdžio kūrimo.
Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK) Baltijos visuomeninio informacinių technologijų (IT) ir švietimo centro mokslinę elektroninę biblioteką eLIBRARY.LT pripažino geriausiu projektu 2005 metų IT naudojimo švietime ir suaugusiųjų mokyme kategorijoje.
Viešoji įstaiga Baltijos visuomeninis informacinių technologijų ir švietimo centras, kurianti ir administruojanti Mokslinę elektroninę biblioteką eLIBRARY.LT, kviečia Lietuvos organizacijas ir pavienius asmenis prisijungti prie šio projekto, talpinant eBibliotekoje savo resursus, mokslinius tyrimus, periodinius ir proginius leidinius, monografijas, mokslinius straipsnius, konferencijų medžiagas. Kiekviena organizacija pateikusi visuomenei naudingą informaciją, parems Pasaulio lietuvių bendruomenę žiniomis, įdės svarų indėlį plėtojant žinių visuomenės procesą.
Įgyvendindama savo funkcijas, Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.LT tampa virtualia leidykla bei švietimo įstaiga. Mokslinės elektroninės bibliotekos dėka Lietuvos akademinei visuomenei atsiveria puiki galimybė sužinoti apie naujausius mokslinius pasiekimus, idėjas, projektus ir darbus bei pristatyti save pasaulinei žinių siekiančiai visuomenei.

2019 m.